19 Ιουλίου 2024

Οδηγός για Data Science από τους Booz, Allen και Hamilton

O όρος Data Science αναφέρεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτούν με την πάροδο του χρόνου οι οργανισμοί που μετατρέπουν τα δεδομένα τους σε ένα προϊόν μέσω των analytics.

 

Βιομηχανίες από διάφορους τομείς, όπως αυτών της υγείας , της εθνικής ασφάλειας , των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας, μπορούν να βελτιωθούν με τη καλύτερη αξιοποίηση των analytics και Data science. Ποιοι οργανισμοί θα βγουν νικητές και ποιοι θα χάσουν στην «μάχη» των δεδομένων θα καθοριστεί από τα Data Science τμήματα αυτών.

Οι Booz Allen Hamilton δημιούργησαν τον ‘Οδηγό στον χώρο του Data Science’ για να βοηθήσουν κάθε είδους οργανισμό να κατανοήσει πως να χρησιμοποιεί αποδοτικά τα δεδομένα του. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί και αναλύει την έννοια του Data Science και πώς δημιουργούνται οι ομάδες του τμήματος Data Science. Επιπρόσθετα, η ομάδα τους που αποτελείται από experts, παρουσιάζει πραγματικά case studies, συμβουλές και trick αλλά και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. Είναι ένα ερευνητικό έργο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα υψηλόβαθμα στελέχη μέχρι και τους ασκούμενους ερευνητές.

Αναλυτικά ο οδηγός παρέχει σημαντική πληροφορία και γνώσεις στους ακόλουθους τομείς :

Start Here for the Basics, παρέχει μια εισαγωγή στο Data Science και γιατί ξεχωρίζει από τις άλλες προσεγγίσεις ανάλυσης. Επίσης δίνετε η δυνατότητα αξιολόγησης και εκτίμησης της ωριμότητας ενός οργανισμού στο να υιοθετήσει Data Science εφαρμογές και διαδικασίες.

Take Off the Training Wheels, είναι ο οδηγός για επαγγελματίες Data Science χρήστες. Παρουσιάζονται οι καθιερωμένες διαδικασίες και μεθοδολογίες , συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής μας στην ανάλυση πολύπλοκων προβλημάτων Επιστήμης Δεδομένων , το Fractal Analytic Model. Τέλος, ο  οδηγός : Guide to Analytic Selection Βοηθάει στην επιλογή σωστών τεχνικών ανάλυσης για την αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων.

Life in the Trenches, δίνει μια πρώτη εικόνα της ζωής ως Data Scientist. Μοιράζονται εμπειρίες και γνώση για ποικίλα Data Science θέματα μέσω από συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι συγγραφείς παρέχουν συμβουλές και κόλπα μέσα από τις δικές τους εμπειρίες σε πραγματικά προβλήματα και προκλήσεις σε analytics.

Putting it All Together, αναδεικνύει τις επιτυχίες τους μέσα από τη δημιουργία Data Science λύσεων για τους πελάτες τους. Συνοψίζει με κάποια αποτελέσματα από projects και πως έφτασαν από τα απλά δεδομένα στην ουσιαστική και σημαντική πληροφόρηση και με τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει το Data Science στον οργανισμό σου.