23 Σεπτεμβρίου 2023

Η τέχνη της κατηγοριοποίηση των πελατών (Customer Segmentation)

 

Σύμφωνα με την IBM, η τελευταία C-Suite μελέτη έδειξε ότι  ένα υψηλό ποσοστό των CEOs συμφωνούν πως πλέον η ψηφιακή δύναμη του πελάτη είναι αυτή που καθορίζει την αγορά.

Συγκεκριμένα οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως ομάδες αλλά σαν ανεξάρτητες μονάδες με συγκεκριμένες συμπεριφορές, ανάγκες και επιθυμίες.

 

Οι γνώσεις σχετικά με τις προτιμήσεις του, δίνουν στους πωλητές ιδέες για να ξεκινήσουν πλέον συζητήσεις με τους πελάτες και όχι απλά σε μια σειρά από αποσπασματικές επιχειρηματικές συναλλαγές. Με λίγα λόγια, παρέχεται η δυνατότητα κινητοποιήσεως της κοινωνικής ακρόασης, της μάθησης μέσω των μηχανών και της κατανόησης των multimedia analytics προκειμένου να προβλεφθούν οι προτιμήσεις των μεμονωμένων πελατών και οι συμπεριφορές τους.

 

Σε ένα πρόσφατο #CXO Twitterchat, η Tabitha Dunn, διευθύνων σύμβουλος και Customer Insights της Citrix, συμμετείχε στη συζήτηση "Η τέχνη της κατηγοριοποίηση των πελατών (Customer Segmentation)."

 

Κατά τη διάρκεια της online συζήτησης, τέθηκαν ερωτήσεις όπως του ποιος είναι ο τρόπος καθορισμού ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης των πελατών, ποια τα πλεονεκτήματα της κατηγοριοποίησης σε προσωπικό επίπεδο και πως μπορούμε να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι σωστοί οδηγοί της κατηγοριοποίησης. Οι σχετικές απαντήσεις περικλείονται στο άρθρο του storify.