19 Ιουλίου 2024

Σεμινάριο «Big Data & Business Analytics» 4ος κύκλος

Το Κ.Ε.Κ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) ανακοινώνει τον 4ο κύκλο του Σεμιναρίου «Big Data & Business Analytics» διάρκειας 36 ωρών (6 εβδομάδες).

 

 

Οι διαλέξεις και παρουσιάσεις πραγματοποιούνται από καθηγητές του Ο.Π.Α. και μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου, όπως η ΙΒΜ, Oracle Hellas, SAP, SAS Institute, κ.α. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη θεωρία, τα συστήματα, τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις μεθοδολογίες που εμπλέκονται σε big data εφαρμογές και αποτελούν τη βάση για την «data-driven economy» που διαμορφώνεται διεθνώς. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο: http://kek.aueb.gr/big-data-business-analytics-theory-practice/