19 Ιουλίου 2024

H SAS ηγέτιδα στα προηγμένα analytics για το 2014

Η ικανότητα υλοποίησης, καθώς και η ολοκλήρωση του οράματος των προηγμένων analytics, τοποθέτησαν τη SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών στη κατάταξη «Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms» της Gartner που δημοσιεύτηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2014.«Τα προηγμένα analytics συνιστούν ουσιαστικά τον πυρήνα της τριανταεπτάχρονης πορείας της SAS στον τομέα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων» δήλωσε ο Senior VP & Chief Marketing Officer  της SAS, Jim Davis. «Πρόκειται για κάτι παραπάνω από μία απλή άντληση δεδομένων και από απλά περιγραφικά – προγνωστικά analytics, αφού παρέχουμε βελτιστοποίηση, πρόβλεψη, ανάλυση κειμένων, προσομοιώσεις και πολλά άλλα. Πιστεύουμε ότι η SAS είναι πρωτοπόρα σε όλες τις κατηγορίες των advanced analytics.»

Προσφέροντας την μεγαλύτερη ποικιλία προηγμένων analytics με στόχο την παραγωγή τεκμηριωμένων απαντήσεων, η SAS καθιστά ικανές τις επιχειρήσεις να μετρούν αυτό που έχει περισσότερη αξία. Τα προηγμένα analytics της SAS αποκαλύπτουν τις βέλτιστες και πιο κερδοφόρες ευκαιρίες, αποκαλύπτουν τους κινδύνους, εμβαθύνουν στην κατανόηση του πελάτη και παρέχουν σε βάθος γνώση, προωθώντας την επιτυχία των επιχειρήσεων.

«Κάθε μία από τις προτάσεις της SAS ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο ωριμότητας των analytics του πελάτη, τα επιχειρησιακά του προβλήματα, τις τεχνικές του ικανότητες και τις προτιμήσεις του σχετικά με την υλοποίηση. Το προτέρημα της προσέγγισης της SAS είναι ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τις δυνατότητες που απαιτούνται προκειμένου να κάνουν τους οργανισμούς τους, περισσότερο κερδοφόρους και παραγωγικούς και, κατά συνέπεια, περισσότερο επιτυχημένους».

Το χαρτοφυλάκιο των analytics της SAS περιλαμβάνει επίσης καινοτόμα, in-memory analytics προκειμένου να υποστηρίξει τους πελάτες που απαιτούν high-performance λειτουργίες για να είναι σε θέση να διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων (big data) και πολυσύνθετα περιβάλλοντα. Η SAS συνεχώς προωθεί τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες με τα analytics που διαθέτει, συμπεριλαμβάνοντας τη Hadoop Big Data αρχιτεκτονική, την ανάπτυξη cloud computing, την βελτιωμένη ευχρηστία και την ενσωμάτωση του ανοιχτού κώδικα R.

Τα προηγμένα analytics της SAS, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που η εταιρεία κατέχει σε κάθε κλάδο, αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη πολλών οριζόντιων ή κάθετων εφαρμογών analytics. Αυτές περιλαμβάνουν λύσεις για τη διαχείριση κινδύνου, την αντιμετώπιση της απάτης, την πελατειακή ευφυΐα, το λιανικό εμπόριο και πολλές άλλες για διαφορετικούς κλάδους.

«Οι πελάτες μας απαιτούν από το λογισμικό της SAS, κάτι παραπάνω από μία απλή ανάπτυξη μοντέλων» τόνισε ο Davis. «Τα μοντέλα πρέπει να είναι ακριβή και να υλοποιούνται εύκολα μέσα στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η SAS υποστηρίζει πλήρως αυτόν τον ολοκληρωμένο κύκλο ζωής των analytics».