1 Οκτωβρίου 2023

Η ανάπτυξη πολιτικών BYOD στην Ευρώπη παρεμποδίζεται από ανησυχίες περί της ασφάλειας, σύμφωνα με έρευνα της Oracle

Σύνοψη

Παρουσιάζοντας τον Ευρωπαϊκό Δείκτη BYOD της Oracle, η εταιρεία ανέθεσε την πραγματοποίηση έρευνας μεταξύ 700 επιχειρήσεων στην Ευρώπη αναφορικά με τις πολιτικές περί της χρήσης προσωπικών φορητών συσκευών με εταιρικούς πόρους (Bring Your Own Device, BYOD).

Σε πολλές περιοχές, η υιοθέτηση πολιτικών BYOD συναντά αντίσταση κατά κύριο λόγο εξ αιτίας ανησυχιών αναφορικά με την ασφάλεια των επιχειρηματικών δεδομένων στις συσκευές, τη διαχείριση των ταυτοτήτων των χρηστών και την ασφάλεια των εφαρμογών. Οι οργανισμοί που έχουν ασπαστεί μεθόδους BYOD είναι σε καλύτερη θέση για να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των πολιτικών BYOD, όπως μειωμένα κόστη IT και αυξημένη παραγωγικότητα των χρηστών, σε σχέση με όσους αρνούνται να τις υιοθετήσουν. Οι λύσεις που είναι διαθέσιμες σήμερα παρέχουν εξελιγμένα μέσα ασφαλείας για εταιρικές και προσωπικές συσκευές, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν απλοποιημένη εμπειρία χρήστη. Οι οργανισμοί έχουν την ευελιξία να επιτρέπουν την εταιρική πρόσβαση από τις συσκευές των χρηστών, εφαρμόζοντας πιο αναλυτικό έλεγχο μέσω της απομόνωσης εταιρικών και προσωπικών δεδομένων και καθιστώντας εφικτή την ασφαλή πρόσβαση και διοίκηση των εταιρικών εφαρμογών.

 

 

Ειδήσεις

 • Με σκοπό την παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης στην Ευρώπη αναφορικά με τις πολιτικές "Bring Your Own Device" (χρήση προσωπικών φορητών συσκευών με εταιρικούς πόρους, BYOD) και τις τάσεις που διαμορφώνονται, η Oracle δημοσίευσε για πρώτη φορά Έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη BYOD[1]
 • Στην έκθεση τονίζονται ορισμένα αξιοσημείωτα στοιχεία:
  • Σχεδόν οι μισές (44%) επιχειρήσεις στην Ευρώπη αποδοκιμάζουν σήμερα τις πολιτικές BYOD ή τις επιτρέπουν μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις
  • Επιπλέον, το 29% περιορίζει τη χρήση μόνο σε εργαζόμενους με ανώτερες θέσεις
  • Το 22% εφαρμόζει πλήρη απαγόρευση για δεδομένα ή πληροφορίες που βρίσκονται σε μια συσκευή BYOD και το 20% δεν έχει θεσπίσει κανόνες.
  • Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δε συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση συσκευών smartphone σε κάποιο πρόγραμμα BYOD
  • Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι η μεγαλύτερη γενική ανησυχία. Το 45% των ερωτηθέντων έχει σοβαρούς προβληματισμούς περί της ασφάλειας των συσκευών, το 53% περί της ασφάλειας των εφαρμογών και το 63% περί της ασφάλειας των δεδομένων
 • Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι πολλές από αυτές τις ανησυχίες περί ασφάλειας συνδέονται με την έλλειψη ενημέρωσης γύρω από τις πλήρεις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες λύσεις ασφαλείας:
  • Το 37% δεν έχει ακούσει ποτέ για τις μεθόδους containerization (απομόνωση των δεδομένων της εταιρείας από τα προσωπικά δεδομένα)
  • Σχεδόν το ένα τρίτο δε χρησιμοποιεί καμία μορφή διαχείρισης φορητών συσκευών
  • Το 22% δεν έχει ακούσει ποτέ για τη διαχείριση φορητών εφαρμογών
 • Οι οργανισμοί που υιοθετούν πολιτικές BYOD έχουν μια πιο ενοποιημένη οπτική γωνία, καθώς αντιμετωπίζουν τα tablets και τα smartphones ως συσκευές εντασσόμενες στις πολιτικές BYOD, έχουν χειριστεί με επιτυχία πολλά από τα ζητήματα ασφαλείας και είναι προετοιμασμένοι για υψηλότερο βαθμό αλλαγής σε μελλοντικές υλοποιήσεις μεθόδων BYOD

«Δεκτικοί» και «αρνητές»


Οι ερωτηθέντες διαμορφώνουν δύο ομάδες: οργανισμούς που υιοθετούν πολιτικές BYOD («Δεκτικοί») και οργανισμούς που αντιστέκονται («Αρνητές»)[2]

 • Το 83% των Δεκτικών χειρίζεται και τα smartphones και τα tablets στο πλαίσιο της πολιτικής BYOD. Από την άλλη πλευρά, το 73% των Αρνητών δε συμπεριλαμβάνει τα smartphones στην προσέγγιση που εφαρμόζει για τις πολιτικές BYOD
 • Τα δύο τρίτα των Αρνητών έχουν σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια, σε αντίθεση με το μόνο 6% των Δεκτικών. Εξετάζοντας συγκεκριμένες παραμέτρους της ασφάλειας:
  • Το 86% των Αρνητών ανησυχεί σοβαρά για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών, σε αντίθεση με μόνο 21% των Δεκτικών
  • Το 65% των Αρνητών είτε δε διαχειρίζεται την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών είτε επιτρέπει μη κρυπτογραφημένη πρόσβαση σε συσκευές, σε αντίθεση με μόνο 7% των Δεκτικών
  • Οι Δεκτικοί κατανοούν τη διαθέσιμη τεχνολογία: για παράδειγμα, σχεδόν το 80% των Δεκτικών εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης φορητών εφαρμογών, σε αντίθεση με το 12% των Αρνητών
 • Οι Δεκτικοί υποστηρίζουν την αλλαγή: πάνω από τα δύο τρίτα είτε αποδέχονται την ανάγκη υιοθέτησης της αλλαγής σε τύπους συσκευών ή προσεγγίσεις είτε βλέπουν την αγορά των πολιτικών BYOD να γίνεται πιο σύνθετη, ενώ μόνο το 11% των Αρνητών συμμερίζονται αυτές τις απόψεις.

Αποκλίσεις μεταξύ χωρών και κλάδων στην Ευρώπη

 • Χώρες:
  • Οι Σκανδιναβικές χώρες και η ομάδα Γερμανίας/Ελβετίας (DCH) κατέχουν την πρωτοπορία στη συνολική ωριμότητα της προσέγγισης σχετικά με τις πολιτικές BYOD, με τιμές Δείκτη[3] 5,65 και 5,32 αντίστοιχα
  • Οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου και η Ιταλία βλέπουν τις περισσότερες προκλήσεις στον τομέα των πολιτικών BYOD, όπως φανερώνουν οι τιμές Δείκτη 3,87 και 4,05. Αυτές οι χώρες έχουν επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό Αρνητών των πολιτικών BYOD
 • Κλάδοι:
  • Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών κατέλαβε ηγετική θέση, με τιμή Δείκτη 6,98, ενώ ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο κλάδος των Μέσων ενημέρωσης με τιμή 6,43.
  • Στο άλλο άκρο αυτής της κλίμακας, ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πέτυχε τιμή 3,96 και ο Δημόσιος τομέας μόνο 3,31
  • Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο κλάδος των Μέσων ενημέρωσης έχει ξεκάθαρα τη μεγαλύτερη αναλογία Δεκτικών, και ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τη μικρότερη. Επίσης, ο Δημόσιος τομέας έχει το μεγαλύτερο αριθμό Αρνητών, με τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών να έχει τους λιγότερους

Σχετικές δηλώσεις

 • Ο Clive Longbottom, Διευθυντής Ερευνών της Quocirca, δήλωσε: «Οι πολιτικές BYOD, εφόσον υλοποιηθούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στις επιχειρήσεις: αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζόμενων, μειωμένα κόστη υλικού εξοπλισμού IT και βελτιωμένη ικανότητα προσέλκυσης των καλύτερων νέων ταλέντων. Ενώ είναι καλό να βλέπουμε ότι ορισμένοι οργανισμοί στην Ευρώπη υιοθετούν πολιτικές BYOD για να αποκτήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, ο Δείκτης BYOD της Oracle αποκάλυψε μια πραγματική αιτία ανησυχίας όσον αφορά στη διστακτικότητα πολλών άλλων οργανισμών να αποδεχτούν το ότι οι πολιτικές BYOD είναι μια πραγματικότητα μέσα και γύρω από αυτούς, καθώς και να υιοθετήσουν αυτήν την αλλαγή για το δικό τους όφελος.»
 • Ο Suhas Uliyar, Vice President Mobile Strategy Product Management, Oracle, δήλωσε: «Το ζήτημα της ασφάλειας φαίνεται ότι έχει κάνει πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς να αρνούνται και να αντιστέκονται στις πολιτικές BYOD. Ωστόσο, τεχνολογίες όπως το containerization, η συνολική κρυπτογράφηση και η διαχείριση συσκευών και εφαρμογών, που ενσωματώνονται σε έναν ενοποιημένο εταιρικό χώρο αποθήκευσης ταυτοτήτων, και όλες οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σήμερα με το χαρτοφυλάκιο της Oracle για φορητές συσκευές και υλοποιούνται από πελάτες μας που περιλαμβάνονται στη λίστα Global Fortune 100, μπορούν να διασφαλίσουν το περιβάλλον των πολιτικών BYOD & COPE (Corporate Owned Personal Enabled, παραχώρηση εταιρικών συσκευών στους εργαζόμενους). Είναι ζωτικής σημασίας οι ενεχόμενοι στο οικοσύστημα των πολιτικών BYOD να το κάνουν αυτό σαφές στις επιχειρήσεις τους. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ευρωπαϊκών οργανισμών που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των πολιτικών BYOD.»

 
[1] Η Quocirca, που πραγματοποίησε στην έρευνα για λογαριασμό της Oracle, πήρε συνεντεύξεις από 700 στελέχη μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τις Σκανδιναβικές χώρες
[2] Η ανάλυση της ερώτησης «Ποιες οι απόψεις του οργανισμού σας περί των πολιτικών BYOD;» αποκαλύπτει δύο ομάδες. Αυτοί που απάντησαν «Δε μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε» ή «Επιτρέπουμε πολιτικές BYOD μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις» (313 ερωτηθέντες) μπορούν να θεωρηθούν ως «Αρνητές των πολιτικών BYOD», ενώ αυτοί που απάντησαν «Παρέχουμε μια λίστα με συσκευές BYOD που είναι αποδεκτές» ή «Επιτρέπουμε σε όλους να χρησιμοποιούν συσκευές BYOD» μπορούν να θεωρηθούν ως «Δεκτικοί σε πολιτικές BYOD» (187 ερωτηθέντες)
[3] Η Quocirca χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ωριμότητας για να υπολογίσει την τιμή του Δείκτη, κάνοντας μια σειρά ερωτήσεων που μπορούν να βαθμολογηθούν σε μια κλίμακα 0-10 όσον αφορά στο πού βρίσκεται ο ερωτώμενος και στις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων. Υπολογίζοντας τον μέσο όρο αυτών των βαθμολογιών, φτάνουμε σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες και σε μια συνολική τιμή δείκτη που επιτρέπει να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ ομάδων, καθώς και παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου διαχρονικά