4 Ιουνίου 2023

Η ποιοτική ανάλυση δεν πρέπει να αγνοηθεί, ιδίως με τη μοναδική αξία που παρέχει.

Αρκετά συχνά, η εστίαση των προσπαθειών analytics κλίνουν προς τις ποσοτικές πτυχές και οι ποιοτικές προσπάθειες είτε είναι αμελητέες είτε αντικαθίστανται από το "gut feeling" των στελεχών. Είναι αρκετά σημαντικό να κατανοηθεί πώς μια τέτοια ανέμελη προσέγγιση μπορεί να βλάψει την επιχείρηση.

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων μέσω των μεθόδων που χρησιμοποιούνται γενικά για την ποιοτική έρευνα αναφέρονται ως Qualitative Analytics. Η διαφοροποίηση μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεν είναι πάντα εμφανής. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ανάλυσης κειμένου, μετρώντας τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων λέξεων θα μπορούσε να θεωρηθεί Quantitative Analytics, ενώ η εξερεύνηση των συμφραζόμενων από δημοφιλείς λέξεις θα μπορούσε να θεωρηθεί Qualitative Analytics. Με άλλα λόγια, τα Qualitative Analytics περιλαμβάνουν την ανάλυση κειμένων, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα συναισθήματα και άλλους παράγοντες που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσει κανείς χωρίς να χάσει κανένα νόημα.

Τα Qualitative analytics είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την αναγνωριστική έρευνα - η αρχική φάση των analytics. Είναι επίσης ένα καλό εργαλείο για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ γνώσεων που παρέχονται από την ποσοτική έρευνα και να παρέχει σε βάθος κατανόηση για τους βασικότερους λόγους και κίνητρα για ένα φαινόμενο. Η ρεαλιστική ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων. Ενώ ορισμένες από αυτές είναι απλές, όπως έρευνες και συνεντεύξεις, άλλες είναι ιδιαίτερα προηγμένες, όπως Εθνογραφία και Φαινομενολογία.

Ένας από τους πιο κοινούς μύθους σχετικά με την ποιοτική ανάλυση είναι ότι είναι χρήσιμη μόνο για ακαδημαϊκούς ερευνητές σε επιλεγμένους τομείς όπως οι κοινωνικές επιστήμες και το neuroscience μάρκετινγκ. Η αλήθεια είναι ότι  σχεδόν όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων έχουν μια ποιοτική πλευρά, και ως εκ τούτου, η ποσοτική ανάλυση από μόνη της δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.