4 Ιουνίου 2023

Νέες διαδικασίες για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων

 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον στον τομέα των προηγμένων analytics έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός βελτιωμένου λογισμικού που κάνει ευκολότερη την εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Σύμφωνα με το Data Center Knowledge, νέες τεχνολογίες αναδύονται, οι οποίες δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ερμηνεύουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες τους, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των στρατηγικών των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι το in-memory computing, το οποίο αποθηκεύει δεδομένα σε μια πιο εύκολα προσβάσιμη μνήμη. Παραδοσιακά, τα μεγάλα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ένα σκληρό δίσκο ή στο cloud, αλλά στη μνήμη αποθήκευσης in-memory τοποθετoύνται οι πληροφορίες, επιτρέποντας για ταχύτερα analytics.

 

Τα προηγμένα analytics πραγματικού χρόνου επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τις στρατηγικές και εκστρατείες τους. Με τη σειρά τους, τα στοιχεία προς επεξεργασία από το πληροφοριακό σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας μιας εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμοστεί ή να βελτιωθεί η τρέχουσα στρατηγική ή να καλλιεργηθεί μία που θα είναι πιο αποτελεσματική από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Η IBM έχει επισυνάψει συμφωνία για την απόκτηση της Cloudant, μια βάση δεδομένων-as-a-Service εταιρεία που αποθηκεύει, αναλύει και διανέμει δεδομένα του διαδικτύου και των εφαρμογών από τα κινητά τηλέφωνα.

 

Η κίνηση προσθέτει μια προσφορά DBaaS στις υπηρεσίες χαρτοφυλακίου cloud της IBM. Η ανακοίνωση δεν αποκάλυπτε οικονομικούς όρους, αλλά ανέφερε ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, και με το που κλείσει, η Cloudant θα ενταχθεί στην νεοσυσταθείσα Ομάδα Analytics και Πληροφοριών της ΙΒΜ.

H Cloudant είναι μια υπηρεσία δεδομένων που βασίζεται στο JSON cloud που τρέχει στην ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων Apache CouchDB NoSQL. Η Cloudant προσφέρει στους προγραμματιστές κινητών και διαδικτύου μια ολοκληρωμένη ξεκούραστη API για την αποθήκευση, πρόσβαση σε δεδομένα στο cloud. Το DBaaS αποθηκεύει δεδομένα, όπως έγγραφα JSON, επιτρέποντας την παγκόσμια διανομή των δεδομένων, τη γεωγραφική εξισορρόπηση φορτίου, και την αντιγραφή των δεδομένων και το συγχρονισμό των εφαρμογών κινητού.