14 Ιουλίου 2024

Αποτελεσματικοί CFOs κεφαλαιοποιούν σε big data, analytics.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη της ΙΒΜ, η συντριπτική πλειοψηφία των επικεφαλής των οικονομικών υπαλλήλων (CFOs), το 82%  παρατηρεί αξία στην ενσωμάτωση wide data στις επιχειρήσεις τους, αλλά μόνο το 24% θεωρεί ότι η ομάδα τους είναι ικανή για τον στόχο αυτό. Γεγονός που σημαίνει ότι το κενό μεταξύ της σημασίας των δεδομένων (data) και της ικανότητας να εκμεταλλευτούν την αξία τους έχει αυξηθεί κατά 205% από το 2005 που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, το οποίο αποδεικνύει ένα κρίσιμο χάσμα στις δεξιότητες και ικανότητες για τις σημερινές οικονομικές μονάδες.Η έρευνα, με τίτλο «Pushing the Frontiers» είναι βασισμένη σε ευρήματα από face-to-face συνομιλίες με 576 CFOs απ’ όλο τον κόσμο. Η έρευνα της οποίας η διεξαγωγή έγινε από το Institute of Business Value (IBV) της IBM, έδειξε ότι οι προσδοκίες των CFOs’ για την οικονομική τους ομάδα έχουν εξελιχθεί, καθώς έχουν πλέον τις δικές τους βλέψεις για την τεχνολογία. Ενώ τα μακροοικονομικά μεγέθη και οι παράγοντες  της αγοράς κατέχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην λίστα των εξωτερικών δυνάμεων που αναμένονται να έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στις επιχειρήσεις τους στο άμεσο μέλλον, η τεχνολογία  τώρα βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας, ανέβηκε από την 5η θέση στην οποία βρισκόταν το 2010.

«Σύμφωνα με συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με CFOs  την τελευταία δεκαετία, η σημασία της τεχνολογίας και των εργαλείων ανάλυσης στην “μεταμόρφωση” της οικονομικής λειτουργίας και ευρύτερα στην εταιρεία αυξάνεται συνεχώς» αναφέρει ο Bill Fuester, στέλεχος της IBM. «Τα data ανέκαθεν κατείχαν κεντρική θέση στις ευθύνες  των CFOs  οι οποίοι τώρα αναγνωρίζουν πως  τα insights των big data βοηθούν την εταιρεία τους να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ζητείται από τους CFOs  να προσδοκούν για το μέλλον και να ανακαλύπτουν νέους τρόπους αύξησης του εισοδήματος της εταιρείας- αναμένουμε ότι αυτό θα ωθήσει στην δημιουργία μιας νέας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των CFOs και CMOs  καθώς συνεργάζονται για την ανάπτυξη της εταιρικής ατζέντας.