19 Ιουλίου 2024

Οι τράπεζες καταπολεμούν το οικονομικό έγκλημα με SAS® Financial Crimes Suite

 

Η νέα λύση παρέχει καλύτερες αξιολογήσεις κινδύνου πελατών, ευφυέστερες τεχνικές εντοπισμού και έρευνας που αποτρέπουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το χρηματοοικονομικό έγκλημα


Ο χειρισμός του οικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα δυσκολότερος. Η πρόσφατη λύση SAS® Financial Crimes Suite επιτρέπει στους τραπεζικούς οργανισμούς να εντοπίζουν πιθανές ύποπτες δραστηριότητες, αποτελεσματικότερα από ποτέ. Μία νέα λύση γενικότερης επιμέλειας του πελάτη που συμπεριλαμβάνεται στη σουίτα της SAS, εντοπίζει ακριβέστερα τις αλλαγές στο προφίλ κινδύνου του κάθε πελάτη.  Οι βελτιωμένες ικανότητες του συστήματος κατά του «ξεπλύματος» παράνομου χρήματος (anti-money laundering) καθώς και οι δυνατότητες διαχείρισης υποθέσεων (case management), συντελούν στην  απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας των απειλών από όλη την ερευνητική ομάδα οικονομικών εγκλημάτων ενός οργανισμού.

 

 

“Μια ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών απειλών βοηθά στις προσπάθειες να αποτρέψουμε τους εγκληματίες από επιτυχημένες απόπειρες να κρύψουν παράνομα κονδύλια,” είπε ο James Wester, Global Payments Research Director της IDC Financial Insights. “Μία τεχνολογική υποδομή με αξιολόγηση κινδύνου του πελάτη σε συνάρτηση με high-performance analytics, βοηθά στην αύξηση της ταχύτητας έρευνας και εντοπισμού περιστατικών απάτης σε όλα τα πιθανά κανάλια. Εταιρείες όπως η SAS, προσφέρουν στην αγορά μία ολοκληρωμένη σουίτα, γεμάτη από modules προκειμένου να υποστηριχθούν, η συμμόρφωση κατά του «ξεπλύματος» παράνομου χρήματος, η δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, αλλά και η πρόληψη απάτης, όλα αυτά μέσα σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο και περιβάλλον λειτουργίας, για περισσότερο αποτελεσματικές έρευνες.”

Το σημερινό, αυστηρά ρυθμισμένο, περιβάλλον απαιτεί από τις Τράπεζες γρήγορες κινήσεις με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Η λύση SAS Financial Crimes Suite, χρησιμοποιεί έναν οπτικό σχεδιαστή σεναρίων με στόχο την παραγωγή μοντέλων βέλτιστου εντοπισμού. Ο σχεδιαστής αξιολογεί άμεσα τον αντίκτυπο των αλλαγών σε πιθανά σενάρια και αξιολογήσεις κινδύνων. Η in-memory αρχιτεκτονική, αυξάνει την ταχύτητα αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας έτσι τις εικασίες, μέσω της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας των μοντέλων.

Η SAS εστιάζει στις σχέσεις υψηλού κινδύνου

Για την ταυτοποίηση πιθανών υποψηφίων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και ατόμων που διοχετεύουν χρήματα σε τρομοκράτες, οι οργανισμοί πρέπει συνεχώς να αξιολογούν την δραστηριότητα του πελάτη. Η νέα λύση SAS Customer Due Diligence πραγματοποιεί τα παραπάνω, «ζυγίζοντας» όλα τα δεδομένα του πελάτη προκειμένου να θέσει βασικές γραμμές προσδοκιών.

Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης δεδομένων ενσωματώνουν ιδιότητες-κλειδιά του πελάτη από εξωτερικές πηγές και εντοπίζουν ενοχοποιητικές σχέσεις. Το κανονιστικό περιβάλλον αναφορών ελέγχει τόσο τη ροή εργασίας όσο και τις έρευνες. Τα analytics από την πλευρά τους «υποκλέπτουν», ανακαλύπτουν και αξιολογούν γεγονότα για πιθανούς κινδύνους. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του πελάτη μπορεί αυτόματα να επικαιροποιηθεί, με ένα νέο κίνδυνο βασισμένο στις αλλαγές συμπεριφοράς.

Η λύση εκσυγχρονίζει την διαδικασία επανεξέτασης ως εξής:

· Καθιστώντας τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς γνώστες των αλλαγών της συμπεριφοράς του πελάτη, πιο γρήγορα από ποτέ.

· Παρέχοντας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αξιολόγησης κινδύνου, για να διαβεβαιώσει την συμμόρφωση με καθιερωμένες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους μέσω ευέλικτων ροών εργασίας.

· Προσφέροντας ολοκληρωμένη διαχείριση υποθέσεων, που εντοπίζει αυτόματα όλες τις πτυχές των ερευνών για να εξασφαλίσει συνεπείς διαδικασίες έρευνας και διασφάλισης της ποιότητας.

Η SAS ενισχύει τον εντοπισμό για αποτελεσματικότερες έρευνες, διαχείριση υποθέσεων

Ο χρόνος είναι κρίσιμος στον αγώνας καταπολέμησης για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον προσδιορισμό οικονομικών συναλλαγών γενικότερα. Η λύση SAS High-Performance Anti-Money Laundering επιταχύνει τη  μεταφορά της πληροφορίας στους ερευνητές μέσα σε λίγα λεπτά, και όχι σε ώρες. Προσθέτοντας εξελιγμένα τραπεζικά σενάρια στο μοντέλο δεδομένων της λύσης, η SAS ενδυναμώνει περαιτέρω το επίπεδο εντοπισμού των δυνητικών εγκληματιών. Το νέο πλέγμα σχέσεων βοηθά τους ερευνητές να αναθεωρήσουν τα θέματα γρηγορότερα, αξιολογώντας ταχύτατα τις λεπτομέρειες που συνδέονται με πιθανή εγκληματική συμπεριφορά.

Για να αυξήσει τις δυνατότητες εντοπισμού, μία καινοτόμα λειτουργία έχει επίσης προστεθεί στη λύση SAS High-Performance Anti-Money Laundering,  η οποία συγκρίνει τη συμπεριφορά μίας οντότητας με το γενικότερο ιστορικό συμπεριφοράς της, αλλά και την συμπεριφορά των υπο-ομάδων της. Η λειτουργία ενοποίησης ομάδων έχει επίσης ενισχυθεί, με την προσθήκη πολλαπλών γκρουπ ομάδων και analytics για τον εντοπισμό ακραίων τιμών σε αναμενόμενες συμπεριφορές. Η λύση SAS High-Performance Anti-Money Laundering, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του ελέγχου, μέσω γρήγορης πληροφόρησης από τεστ νέων σεναρίων διαμέσου «ζωντανής» παραγωγής δεδομένων.

Η λύση SAS Enterprise Case Management έχει επίσης ενισχυθεί, αντικαθιστώντας την προηγμένη αναζήτηση με ένα μοναδικό πεδίο αναζήτησης, καλύπτοντας έτσι όλο το περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο στη λύση. Η πληροφορία αιχμαλωτίζεται και ανιχνεύεται μέσω μιας υπηρεσίας κεντρικού ελέγχου, καθιστώντας τις έρευνες συνεχώς ελεγχόμενες. Ακόμα πιο αποτελεσματικές έρευνες προκύπτουν από τις νέες «to do» λίστες στα πεδία των περιπτώσεων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πέντε βασικές δυνατότητες για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στο whitepaper: A United Front: Making the Case for Integrating Fraud and Anti-Money Laundering Processes.