8 Δεκεμβρίου 2023

Η RapidMiner ένας απο τους ηγέτες στο πρώτο ‘Gartner Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms’

Η πρωτοποριακή εταιρεία predictive analytics, RapidMiner, ανακοίνωσε ότι έχει τοποθετηθεί από την Gartner.Inc στο τεταρτημόριο των Ηγετών του πρώτου ‘Gartner Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms’ . Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της RapidMiner.

Η έκθεση Gartner Magic Quadrant αξιολογεί τους πωλητές με βάση της ικανότητάς τους να εκτελούν την πληρότητα του οράματός τους. Σύμφωνα με τη Gartner, ‘Ηγέτες είναι εκείνοι οι πωλητές με ισχυρές και αποδεδειγμένες επιδόσεις στην αγορά που είναι επίσης πιθανό να επηρεάσουν την ευρύτερη ανάπτυξη και κατεύθυνση της αγοράς’. Στην έκθεση, η Gartner δηλώνει ότι ‘ τα predictive analytics και άλλες κατηγορίες advanced analytics, γίνονται ένας σημαντικός παράγοντας στην αγορά των analytics’.

H Gartner ορίζει τα advanced analytics ως ‘η ανάλυση όλων των ειδών των δεδομένων με τη χρήση προηγμένων ποσοτικών μεθόδων (για παράδειγμα, στατιστική, περιγραφική και προγνωστική εξόρυξη δεδομένων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση) για να παράγουν γνώσεις που οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην επιχειρηματική ευφυΐα – όπως τα ερωτήματα και οι αναφορές – είναι απίθανο να ανακαλύψουν.