8 Δεκεμβρίου 2023

Big Data Center of Competence στην Ελλάδα από την ΙΒΜ.

Η IBM ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο εξειδίκευσης(Center of Competence) στον τομέα των Big Data και Business Analyticsστην Ελλάδα, αντλώντας από τις εγχώριες, "υψηλών προδιαγραφών", όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, δεξιότητες.

Το νέο κέντρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνολογίες Business Analytics και Cognitive Computing (γνωστικά  υπολογιστικά  συστήματα), βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά.

Η ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων του εν λόγω κέντρου, που εντάσσεται στον Τομέα Υπηρεσιών της IBM Ελλάδος, θα παρέχει στους πελάτες διεθνούς επιπέδου τεχνογνωσία βασιζόμενη:
- Στον τομέα Έρευνας της ΙΒΜ, ο οποίος επικεντρώνει τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων του στους τομείς των Big Data και Analytics και στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο του Cognitive Computing
- Στις συνδυασμένες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις πάνω από 30 εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, τις οποίες πραγματοποίησε η IBM στους τομείς των Big Data και Analytics κατά τα τελευταία πέντε έτη
- Στην πρόσβαση σε περισσότερο από 15.000 συμβούλους και 400 μαθηματικούς της IBM παγκοσμίως, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στους τομείς των Big Data και Analytics
- Στη συνεργασία με πάνω από 6.000 εμπορικούς συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται από κοινού με την IBM προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα Big Data
- Στη γνώση που έχει αποκομίσει από χιλιάδες επιτυχημένες συνεργασίες με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το νέο κέντρο θα ηγηθεί συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στους τομείς των Big Data και  Business Analytics, σε στενή συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο αντίστοιχων κέντρων της IBM στο Βερολίνο, το Πεκίνο, το Ντάλας, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, την Ουάσινγκτον και τη Ζυρίχη.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Alpha Bank στον τομέα των Business Analytics, από τη λιανική τραπεζική έως την αξιολόγηση κινδύνου, τη συμμόρφωση και την εταιρική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, η IBM ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για τη διοργάνωση διαλέξεων, την παρουσίαση case studies και τη διεξαγωγή εργαστηρίων με θέμα τις αρχές και τις εφαρμογές των  Big Data και Business Analytics.

Τις επόμενες εβδομάδες, στελέχη της IBM θα παρουσιάσουν, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, εργαλεία ανάλυσης μάρκετινγκ (Marketing Analytics) στο πλαίσιο του ετήσιας διάρκειας προγράμματος πιστοποίησης του πανεπιστημίου στον τομέα των Business Analytics. Η IBM θα συνεργαστεί επίσης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία του πρώτου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τον τομέα των Business Analytics, το πρόγραμμα του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει αυτό τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, η IBM θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την ανάπτυξη και σχεδίαση μαθημάτων εξάσκησης πρακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ενοτήτων Business Intelligence/ Business Analytics των προγραμμάτων MBA του πανεπιστημίου. Ειδικοί από την IBM θα συμμετάσχουν παρέχοντας πρακτική εκπαίδευση για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα εργαλεία της IBM, στο πλαίσιο των μαθημάτων MBA του Πανεπιστημίου.