4 Ιουνίου 2023

Σημαντικός ο Ρόλος των Data Analytics στις Στρατηγικές Ανάπτυξης των Τραπεζών

Οι διευθύνοντες οικονομικοί σύμβουλοι του τραπεζικού τομέα ετοιμάζουν να δείξουν τις ικανότητές τους στα data analytics, για να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά το κεφάλαιο τους και τα έξοδα διαχείρισής τους, σύμφωνα με μια αναφορά του Κέντρου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Deloitte. Η αναφορά δείχνει ότι η χρήση των data analytics από τους διευθύνοντες οικονομικούς συμβούλους γίνεται για την βελτίωση των αποφάσεων κατανομής κεφαλαίου ως ένας από τους τομείς ενδιαφέροντος των τραπεζών προς αναζήτηση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.Οι ρυθμίσεις από τη Βασιλεία ΙΙΙ και οι νέοι κανόνες μόχλευσης ζητούν από τις τράπεζες να έχουν μεγαλύτερο αποθεματικό κεφαλαίου για να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις κοινές μετοχές. «Για να δημιουργηθεί κέρδος και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα των μετοχών σε αυτόν τον επαναρυθμισμένο κόσμο, οι τράπεζες θα χρειάζεται να είναι πιο ευκίνητες στην κεφαλαιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης», ανέφερε ο Bob Contri, αντιπρόεδρος και επικεφαλής των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ και των Τραπεζικών και Χρεογράφων των ΗΠΑ στην Deloitte LLP.

«Όσο οι τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πιέσεις ως προς τα έσοδά τους, οι ΔΟΣ και οι γνώσεις τους επί των data analytics είναι απαραίτητοι στην προσπάθεια των τραπεζών να αυξήσουν την αξία των μετόχων και να επέλθει η ανάπτυξη,» πρόσθεσε.

«Παρ’ όλη την ανάπτυξη, οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τα εξελιγμένα χρηματοοικονομικά και τα εργαλεία analytics που είναι διαθέσιμα. Αναμένουμε από τους ΔΟΣ να μοχλεύσουν τα δεδομένα και τα analytics σε μεγαλύτερη κλίμακα για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τις αποφάσεις για τη διάθεση του κεφαλαίου,» ανέφερε ο Jim Eckenrode, σύμβουλος στο Κέντρο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Deloitte LP.

«Για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβλητότητας των επιτοκίων, οι ΔΟΣ θα πρέπει να προσπαθήσουν να διαχειριστούν σωστά τα έξοδα στην ατζέντα του δανεισμού. Η ευρύτερη χρήση των analytics θα μπορούσε να τους βοηθήσει να διαχειριστούν ακόμη καλύτερα τα έξοδα», παρατήρησε ο Eckenrode.

Οι ΔΟΣ που ψάχνουν πλεονεκτήματα θα έπρεπε επίσης να αναλογιστούν και την υιοθέτηση ικανοποιητικών κεφαλαιακών εργαλείων σε επίπεδο επιχείρησης. Τα εργαλεία διανομής κεφαλαίου σε πραγματικό χρόνο και η σχεδίαση προηγμένων σεναρίων σε επίπεδο συναλλαγών θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα για πιο πληροφορημένες αποφάσεις κινδύνου και αποδοτικότητας.