14 Ιουλίου 2024

Από το τι είναι τα Big Data στο τι μπορούν να κάνουν

Καθώς η τεχνολογία των Big Data αυξάνεται όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερες εταιρίες κινούνται πέρα από την ερώτηση «τι είναι τα Big Data;» στην ερώτηση «τι μπορούν να κάνουν τα Big Data;» Έχουμε επανειλημμένα συλλέξει τέτοιες περιπτώσεις ως

παραδείγματα επιχειρηματικών στόχων που μπορούν να επιτευχθούν με τα Big Data. Σε εταιρίες που τα υιοθέτησαν πολύ γρήγορα, όπως η T-Mobile, τα έξοδα έχουν μειωθεί κατά 50% χάρη στα Big Data. Startup εταιρίες με Big Data έχουν βελτιώσει περιπτώσεις μεταφορών, γεωργίας, χρηματοοικονομικών και παιδείας. Κάθε περίπτωση μας δείχνει πώς το επιχειρηματικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τα Big Data και λύθηκε.

 

 

Τώρα η Dell έχει λάβει όλες αυτές τις περιπτώσεις Big Data και τις έχει ενσωματώσει σε ένα φορμάτ. Πολλά παραδείγματα εταιριών που επωφελήθηκαν από τις Startupεταιρίες με Big Data μπορούν να χωριστούν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την περίπτωση.


1. Βελτίωση της Funnel Conversion. Μέσω των analytics Big Data μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των πωλήσεών τους έτσι ώστε να βρουν νέες ιδέες για την βελτίωση των conversions. Η T-mobile, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, μείωσε τα έξοδά της μέσω της χρήσης πολλαπλών δεικτών δεδομένων για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες και να πετυχαίνουν τους στόχους τους.


2. Analytics συμπεριφοράς. Τα δεδομένα συμπεριφοράς των πελατών είναι επίσης αξιόλογη πηγή κατανόησης του τι προκαλεί την θέληση των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η Time Warner Cable, για παράδειγμα, κρατά αρχεία συμπεριφοράς των πελατών, το πόσο δραστήριοι είναι και ποιες ώρες της ημέρας ανεβαίνει η κατανάλωση για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της εταιρίας.


3. Προβλεπόμενη υποστήριξη. Τα Big data σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την ζητήματα συντήρησης και άλλες υπολειτουργίες. Για παράδειγμα η Southwest Airlines χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες για να προβλέπει πιθανά προβλήματα ασφαλείας στα αεροπλάνα, και έτσι οι υπολειτουργίες μπορούν να αναφερθούν νωρίτερα έτσι ώστε να μην αλλάζει το πρόγραμμα των πτήσεων.

 

Αυτά είναι απλά τρία από τα πολλά παραδείγματα εφαρμογών Big Data. Ποιες άλλες εφαρμογές μπορείτε να προσθέσετε εσείς;