14 Ιουλίου 2024

Γιατί ο όρος "αποθήκη λογικών δεδομένων" δεν είναι πια ένας λογικός όρος

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων Rick van der Lans πιστεύει ότι οι αποθήκες δεδομένων είναι εξ ορισμού λογικές και δεν χρειάζεται να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που πραγματικά αξίζει, ανέφερε, είναι να παρουσιάζουν ενσωματωμένα όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, όπου και αν είναι αυτά αποθηκευμένα.

Πλεονασμός είναι να χρησιμοποιείς παραπάνω λέξεις για να εκφράσεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η φράση «Αποθήκες λογικών δεδομένων» είναι λοιπόν πλεονασμός, επειδή οι σημερινές αποθήκες δεδομένων μπορούν να αναπτυχθούν σε αποθήκες λογικών δεδομένων. Ας το αναλύσουμε.


Ο όρος «αποθήκες λογικών δεδομένων» παρουσιάστηκε από την Gartner. Από τότε, έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλούς, ακόμη και από εμένα. Η άποψη είναι ότι μια αποθήκη δεδομένων δεν χρειάζεται να είναι σαν μια φυσική βάση δεδομένων. Μπορεί να περιλαμβάνει ετερογενείς πηγές δεδομένων που να περιέχουν δεδομένα τέλους που οι χρήστες χρειάζονται για ΒΙ, αναφορές, εφαρμογές analytics, αλλά όλα αυτά παρουσιάζονται ως μια και μοναδική πηγή δεδομένων. Έτσι, η αποθήκη λογικών δεδομένων είναι ένα σύστημα οργάνωσης που προσποιείται ότι όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων. Αυτό διαφέρει από την αποθήκη δεδομένων που παρουσιάστηκες τη δεκαετία του 1990.


-Τα δεδομένα ιστορικά βρίσκονται μαζί.Τα τελευταία 20 χρόνια, οι περισσότερες αποθήκες δεδομένων δημιουργήθηκαν σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Οι εταιρίες ακολουθούσαν αυτόν τον δρόμο επειδή αυτή ήταν η προσφερόμενη τεχνολογία λογισμικών εκείνη την εποχή. Ήταν απαραίτητο όλα τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε ένα μέρος έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκη. Οι σχεδιαστές έκαναν ότι καλύτερο με τα όρια των σύγχρονων τεχνολογιών.


Αλλά τώρα η τεχνολογία λογισμικών έχει αναπτυχθεί. Τεχνολογικά, δεν είναι απαραίτητη πια η αποθήκευση των πάντων σε μια και μοναδική βάση δεδομένων για να παρουσιαστεί όλη ενσωματωμένη στους χρήστες. Για παράδειγμα, η οπτικοποίηση των εξυπηρετητών ώριμων δεδομένων τώρα προσφέρει και προηγμένη κατηγοριοποίηση των δεδομένων και δυνατότητες ενσωμάτωσης των δεδομένων on-demand, που μπορούν να κάνουν να φαίνονται όλες οι πηγές δεδομένων ως μια και μοναδική βάση δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι βάσεις δεδομένων SQL, συμπλέγματα Hadoop, συστήματα NoSQL, διαδικτυακές υπηρεσίες ή εφαρμογές σε cloud.


Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι μια αποθήκη δεδομένων θα έπρεπε να προμηθεύει τους χρήστες με τα σωστά δεδομένα στον σωστό χρόνο και στο σωστό επίπεδο ποιότητας για να υποστηρίξουν τις αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Είναι δευτερεύουσας σημασίας το πού θα αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα, αρκεί να είναι εύκολα προσβάσιμα και να είναι ενσωματωμένα. Αυτό κάνει την αποθήκη δεδομένων λογική, και όχι φυσική.