19 Ιουλίου 2024

Παίζει ρόλο το μέγεθος του κέντρου δεδομένων στην οπτικοποίηση των αποφάσεων DCIM;

Αρκετά μεγάλο για DCIM

Τώρα τα κέντρα δεδομένων είναι σημαντικό στοιχείο των επιχειρήσεων, για αυτόν τον λόγο πρέπει οι ομάδες διαχείρισης οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων ΙΤ να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τμήματος με ταχύτερες λύσεις σε προβλήματα και αλλαγές.

Τα εργαλεία λογισμικού διαχείρισης υποδομών κέντρων δεδομένων (DCIM) κάνουν την διαχείριση των υποδομών – όπως τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας – ακόμη πιο εύκολη, τοποθετώντας όλον των έλεγχο των αναγκών σε ένα κομμάτι γυαλί. Οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν μέσω των εξυπηρετητών αν η θερμοκρασία δωματίου είναι σε ασφαλή επίπεδα, να προστατεύουν την είσοδο χωρίς άδεια στο κέντρο δεδομένων, να ελέγχουν τις ενεργειακές ανάγκες και τα λοιπά.

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο όπου μπορεί αν αναπτυχθεί η DCIM

Ένας τρόπος μέτρησης της DCIM είναι η ανάλυση εργασίας προς ανταμοιβή. Η DCIM τοποθετεί αισθητήρες και ένα μικρό μέρος λογισμικού στο περιβάλλον, και το προσθέτει στις εργασίες των υπαλλήλων του τμήματος ΙΤ. Κάθε επιχείρηση που αξιολογεί την DCIM πρέπει να καθορίσει αν τα οφέλη από οργάνωση ανώτατης χωρητικότητας, ταχύτερης απάντησης στα προβλήματα, χαμηλότερης ενεργειακής σπατάλης ξεπερνούν την επιπλέον δουλειά που πρέπει να γίνει για να αναπτυχθούν οι αισθητήρες DCIM και το λογισμικό. Η εταιρία σας μπορεί να μην είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλυφθούν τα έξοδα από μια τέτοια επένδυση, ή μπορεί να μην έχετε τους κατάλληλους υπαλλήλους που θα αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία.

Σκεφτείτε επίσης καινοτομίες όπως cloud ή εξωτερική ανάθεση. Ενώ η DCIM είναι κατάλληλη για μεγάλα cloud ή παρόχους, οι εταιρίες που αποφασίζουν να μεταφέρουν το φόρτο εργασίας στα cloud ή σε εξωτερικούς παρόχους, έχουν μειώσει γενικότερα την εξάρτησή τους από δικά τους κέντρα δεδομένων. Αναζητήστε πάροχο με αναλυτικές πληροφορίες για DCIM.

Οπτικοποίηση εναντίον μεγέθους κέντρου δεδομένων

Γενικά, οι οπτικοποιήσεις περιορίζουν τον χώρο, την δύναμη και άλλες προϋποθέσεις, καθυστερώντας τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων.

Το να έχει κανείς πολλαπλές εργασίες σε έναν μόνο εξυπηρετητή βελτιώνει πάρα πολύ την χρήση του λογισμικού και απλοποιεί εργασίες όπως μεταφορά εργασίας ή προστασία δεδομένων. Αφού η οπτικοποίηση επιτρέπει σε έναν εξυπηρετητή να κάνει τις εργασίες 10, 15 ή παραπάνω φυσικών συστημάτων, ο αριθμός των συστημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας επιχείρησης, ακόμη και μιας πολύ μικρής, μειώνεται σημαντικά.

Η οπτικοποίηση επιτρέπει επίσης στις εταιρίες να αξιολογούν την εξωτερική ανάθεση σε δομές τρίτων μερών ως υπηρεσία (IaaS) ή τους παρόχους cloud. Οι εργασίες με εξωτερική ανάθεση εμποδίζουν την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων και μπορούν να προκαλέσουν συνεχείς ανανεώσεις.

Από τη στιγμή που οι εργασίες περιλαμβάνονται σε οπτικούς εξυπηρετητές, οι υποδομές του κέντρου δεδομένων μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Προσπαθείτε να ελέγξετε πόσος αέρα εισέρχεται και πρέπει να ψυχθεί. Για μακροχρόνια αποτελέσματα, σκεφτείτε μήπως πρέπει να ανανεώσετε αχρησιμοποίητο χώρο ή να κατασκευάσετε νέο ειδικό χώρο μόνο για την δημιουργία του κέντρου δεδομένων.