8 Δεκεμβρίου 2023

Η CloudPhysics χρησιμοποιεί τα big data για να βοηθήσει τους χρήστες της VMware να συγκρίνουν τα συστήματά τους.

Μια από τις δυσκολίες χρήσης εικονικών συστημάτων είναι η μέτρηση της απόδοσης. Τώρα η ειδική σε θέματα δεδομένων CloudPhysics παρουσιάζει ένα νέα εργαλείο Global Insights που θα επιτρέπει σε χρήστες της VMware να αξιολογούν συνεχώς την εικονική υποδομή τους.

Αυτό θα γίνει χάρη στις λύσεις SaaS που περιλαμβάνουν διαδραστικά Daily Insights, που συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν τους λειτουργικούς κινδύνους σε όλο το κέντρο δεδομένων. Η πρόσθεση της ανάλυσης Global Insights στο μεγάλο εύρος των δειγμάτων δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες της CloudPhysics να εντοπίζουν αμέσως τις περιοχές που πρέπει να γίνουν οι βελτιώσεις, αλλά και συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη της υγείας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας του κέντρου δεδομένων.

«Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει πως η CloudPhysics δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα Big Data για να κάνει τις ομάδες ΙΤ να λαμβάνουν πιο σωστές λειτουργικές αποφάσεις για καλύτερα κέντρα δεδομένων», ανέφερε ο John Blumenthal, αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντος της CloudPhysics. «Θα συνεχίζουμε να δημιουργούμε τρόπους να κάνουμε τα δεδομένα να λειτουργούν με τους πελάτες μας, τοποθετώντας τις γνώσεις τη σωστή ώρα, στο σωστό πλαίσιο».

Η πλατφόρμα με βάση cloud συλλέγει και αναλύει δεδομένα για επεξεργασία, απόδοσης αποτυχία και εκδηλώσεων από ολόκληρο τον κόσμο, με πάνω από 50 τρισεκατομμύρια δείγματα μέχρι σήμερα. Συνδυάζοντας τις προσεγγίσεις των big data με μοναδικές προσομοιώσεις δεδομένων και τεχνικών διαχείρισης πηγών, η CloudPhysics εντοπίζει παγκόσμιες τάσεις και μοντέλα συμπεριφορών.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων περιλαμβάνουν την ανάγκη ελέγχου εις βάθος των δεδομένων ώστε να τα ελέγξουμε όλα και να λυθούν τα προβλήματα ταχύτερα. Οι Smart Alerts επιτρέπουν στο να θέσουν όρια οι χρήστες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα πριν αναπτυχθούν.

Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται στο σημείο του I/O και διαμορφώνουν σχήματα -φόρτο εργασίας, έτσι ώστε οι διαχειριστές να μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τυχόν ανωμαλίες, εξασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές δεν χάνονται στο σύνολο των δεδομένων.