1 Οκτωβρίου 2023

4 προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων καταναλωτών που επηρεάζουν την επιχείρησή σας

Πριν πολύ καιρό, οι εταιρίες αναγνώριζαν την σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των υπαλλήλων, των δεδομένων και των αδειών για να βοηθήσουν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών της εταιρίας και στην προστασία των επιχειρηματικών στοιχειών που έχουν αξία.

Τα τελευταία 5-10 χρόνια, με την άνοδο του  ecommerce, των κοινωνικών δικτύων, των κινητών και άλλων συσκευών δημιουργήθηκε η ανάγκη να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις στρατηγική εξωτερικής διαχείρισης πρόσβασης ταυτότητας (ΙΑΜ) για να ελέγχουν τα δεδομένα ταυτοτήτων που δημιουργούνται ενώ οι καταναλωτές συνδέονται με τα δίκτυα.

Αναλογιστείτε λοιπόν τις παρακάτω προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων καταναλωτών:

-54% των εταιριών δυσκολεύονται να διαχειριστούν και να εντάξουν τα δεδομένα από τις πάρα πολλές διαφορετικές πηγές (Destination CRM)

-60% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι τα σχέδια big data χρειάζονται τουλάχιστον 18 μήνες για να ολοκληρωθούν (Kapow Software)

-4/10 εταιρίες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για ανάλυση (WSJ)

-93% των διευθυνόντων πιστεύουν ότι η εταιρία τους χάνει κατά μέσο όρο το 14% των ετήσιων εσόδων της επειδή δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα των καταναλωτών που συγκεντρώνουν (Oracle)

Η επιτυχής συλλογή, προστασία και ανάπτυξη των δεδομένων καταναλωτών προϋποθέτει την ύπαρξης μιας ολόκληρης σειράς εργαλείων και τεχνολογιών για την εποχή της IAM καταναλωτών (cIAM).