19 Ιουλίου 2024

Το Cold storage συναντά τα μαζικά δεδομένα: Πραγματοποιείστε αναλύσεις χαμηλού κόστους σε δημόσιο cloud

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πολύ σε αλγόριθμους κλιμακούμενης αποθήκευσης (tiered storage) που δρομολογούν τα δεδομένα στα καταλληλότερα μέσα αποθήκευσης, με βάση το πόσο συχνά πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη βαθμίδα, την αποθήκευση ταχύτερης πρόσβασης για γρήγορη και συχνή ανάκληση δεδομένων.

Στο «πηγάδι των δεδομένων», όμως, όπου το 85% των δεδομένων των επιχειρήσεων βρίσκεται αποθηκευμένο και σπάνια υπάρχει πρόσβαση σε αυτά, υπάρχει μια εξίσου διαφαινόμενη κρίση σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων αυτών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα να έχουν καθιερωθεί πολιτικές αποθήκευσης, ανάκτησης, ασφάλειας και προσπέλασης δεδομένων.

Η ονομασία για αυτά τα σπάνια προσπελάσιμα αλλά απαραίτητα δεδομένα είναι cold storage.  Ο χαρακτηρισμός των δεδομένων ως “hot” (συχνά προσπελάσιμα), “warm” (μέτρια προσπελάσιμα) ή “cold (σπάνια προσπελάσιμα) ανατίθεται συνήθως σε ένα διαχειριστή μνήμης, ο οποίος εκτιμά πόσο καιρό πριν υπήρξε πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες δεδομένων. Κάποιες φορές, τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν μάλιστα και λογισμικά αυτόματης κλιμακούμενης αποθήκευσης, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος αποθήκευσης δεδομένων.

Και τώρα ας αναφερθούμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα μαζικά δεδομένα γιατί υπάρχουν τόσα πολλά. Με σκοπό την εταιρική διακυβέρνηση (όπου απαιτείται η διατήρηση δεδομένων ακόμα κι αν αυτά δεν χρησιμοποιούνται τακτικά), τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (όπου τα μαζικά δεδομένα, όπως και τα «τακτικά» χρειάζονται πολλαπλά αποθετήρια δεδομένων για ανάκτηση και εφεδρεία σε περίπτωση καταστροφής), αλλά και απλά για να επικρατεί μια λογική, γνωρίζοντας πού είναι το κάθε τι, οι ιστοσελίδες πρέπει να ψάξουν για πιο αργό cold storage χαμηλού κόστους, προκειμένου να είναι δυνατή η οικονομική διαχείριση δεδομένων με σπάνια προσπέλαση.

«Διαπιστώσαμε την ανάγκη για cold storage μαζικών δεδομένων μελετώντας την αγορά, συνειδητοποιώντας ότι η ροή του συνόλου των μαζικών δεδομένων που συσσωρεύονταν από οργανισμούς αποτελούσε ένα εντεινόμενο πρόβλημα», δήλωσε ο Jeff Flowers, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Storiant, εταιρεία παροχής υπηρεσιών  cold data για ιδιωτικά περιβάλλοντα cloud.

O Flowers και η Storiant ισχυρίζονται ότι μπορούν να διατηρήσουν δεδομένα ασφαλή πίσω από ένα firewall για μόλις $.01 ανά GB το μήνα. Οι μεγάλοι παροχείς υπηρεσιών δημοσίων cloud όπως η Amazon προσφέρουν και υπηρεσίες cold storage, με τη διαφορά ότι η Storiant τις παρέχει σε επιχειρήσεις για χρήση τους σε ιδιωτικά cloud εντός της επιχείρησης, κάτι ελκυστικό για πολλές εταιρείες που έχουν επιφυλάξεις στο να χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες cloud για τα δεδομένα τους.Πηγή:  www.techrepublic.com