8 Δεκεμβρίου 2023

Πώς δουλεύει το cold storage και η συμβολή του στη διαχείριση μαζικών δεδομένων

«Τα μαζικά δεδομένα εμφανίζονται σε μεγάλες πλοκάδες, και είναι απαραίτητες οι αναλύσεις μαζικών δεδομένων για την επεξεργασία μεγάλων αντικειμένων δεδομένων, των οποίων το μέγεθος ανέρχεται σε terabytes,» δήλωσε ο Flowers. «Με τη χρήση του cold storage, μετατρεπόμαστε σε μια τεράστια «λίμνη δεδομένων» που μπορεί να ανιχνευτεί και εξεταστεί από έναν υπολογιστικό κόμβο Hadoop.»

Λύσεις όπως αυτή που προσφέρει η Storiant, συσσωρεύουν μεγάλα αντικείμενα δεδομένων που περιέχουν μη δομημένα δεδομένα, κάτι που όπως συμβαίνει στα περισσότερα μαζικά δεδομένα, και δεδομένα του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), όπως αρχεία καταγραφής ιστοσελίδων, τα οποία όλο και περισσότερο περιέχουν μαζικά δεδομένα. Μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει και να ταξινομήσει όλα αυτά τα δεδομένα όταν το σύστημα πληροφορικής της εταιρίας χρησιμοποιεί “a cold storage solution” και κρίνει σε ποιους χώρους αποθήκευσης θα ταξινομηθούν συγκεκριμένα κομμάτια (ή αντικείμενα) μαζικών δεδομένων. Συγχρόνως, μπορούν να εκχωρηθούν άδειες σε κάθε χώρο, καθορίζοντας ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτόν.

Σύμφωνα με τον Flowers, οι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου επισπεύδουν τις διαδικασίες για την εφαρμογή αυτού του τύπου cold storage βασισμένο στη χρήση cloud για μαζικά δεδομένα, διότι είναι ευέλικτο λόγω της ικανότητάς του να διαστέλλεται ή να συστέλλεται κατά περίπτωση. Η Cloud-based cold storage είναι, επίσης, οικονομικά συμφέρουσα, διότι καταργεί την ανάγκη για μακροπρόθεσμη απόσβεση κεφαλαιακών δαπανών (CAPEX) για δεδομένα υπέρ μιας  πιο ευέλικτης προσέγγισης του cold storage, που περιλαμβάνει τη μετατροπή σε λειτουργική δαπάνη με κοστολόγηση ανάλογη της χρήσης (OPEX), κάτι που οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν βραχυπρόθεσμα.

«Πιστεύουμε ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα συνεχίσει να αυξάνει με εκθετικό ρυθμό την ποσότητα των δεδομένων που οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται, με εκατομμύρια συσκευές και πηγές δεδομένων από όλο τον κόσμο που συγκεντρώνουν συνεχώς μεγάλους όγκους μαζικών δεδομένων,» δήλωσε ο Flowers. «Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, φαρμακευτικές εταιρίες και η κυβέρνηση χρειάζονται ήδη ένα cold storage μαζικών δεδομένων, μεγάλης κλίμακας και χαμηλού κόστους. Εν τέλει, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο να εκτελούν αναλύσεις χαμηλού κόστους με τρόπο ασφαλή και σίγουρο, κάτι που εξασφαλίζουν οι cold storage υπηρεσίες σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον cloud.»Πηγή:  www.techrepublic.com