14 Ιουλίου 2024

Η EMC ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2014

• Ιστορικό υψηλό σε επίπεδο εσόδων κατά το τέταρτο τρίμηνο, στα 7 δις δολάρια, αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση

• Κέρδη περιόδου ανά μετοχή αυξημένα κατά 17% (GAAP)  ή 15% (non-GAAP), σε ετήσια βάση για το τέταρτο τρίμηνο

• Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο και για τις EMC Information Infrastructure, VMware και Pivotal, κατά 2%, 16% και 18% αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. 52% αύξηση των εσόδων για το σύνολο της χρήσης 2014

 

Η EMC Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο της χρήσης 2014, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών (έσοδα) του τριμήνου να καταγράφει ιστορικά υψηλά, στα 7 δις δολάρια, αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση (year over year).

Σε επίπεδο τριμήνου και με βάση τα λογιστικά πρότυπα GAAP, τα καθαρά κέρδη από δραστηριότητες της EMC ανέρχονται σε 1,15 δις δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (GAAP earnings per weighted average diluted share) σε 0,56 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 12% και 17% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε non-GAAP επίπεδο τα καθαρά κέρδη τριμήνου της EMC φθάνουν το 1,4 δις δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή στα $0,69 δολάρια, αυξημένα κατά 10% και 15% αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

 

Στο σύνολο της χρήσης 2014 τα έσοδα ανέρχονται σε 24,4 δις δολάρια, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με βάση τα λογιστικά πρότυπα GAAP, τα καθαρά κέρδη από δραστηριότητες της EMC για το 2014 ανέρχονται σε 2,7 δις δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (GAAP earnings per weighted average diluted share) σε 1,32 δολάρια, καταγράφοντας μείωση 6% και 1% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε non-GAAP επίπεδο τα καθαρά κέρδη τριμήνου από δραστηριότητες της EMC φθάνουν τα 3,9 δις δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή στα $1,90 δολάρια, αυξημένα κατά 1% και 6% αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

 

Για το σύνολο του 2014, οι καθαρές χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες της EMC ανέρχονται σε 6,5 δις δολάρια και οι ελεύθερες χρηματικές ροές σε 5 δις δολάρια. Το τέλος έτους βρίσκει την EMC με $14,7 δις σε μετρητά και επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου η EMC προχώρησε στην επαναγορά κοινών μετοχών αξίας 1,6 δις δολαρίων, περίπου, και στη διανομή μερίσματος τριμήνου, ύψους $240 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2014, η EMC επέστρεψε στους μετόχους της κεφάλαια ύψους 3,9 δις μέσω του προγράμματος επαναγοράς κοινών μετοχών, ενώ το σύνολο των μερισμάτων για τα τέσσερα τρίμηνα έφθασε τα 900 εκατ. δολάρια, περίπου.

 

Ο κ. Joe Tucci, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην EMC, δήλωσε τα εξής: «Οι επιδόσεις της EMC κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, αλλά και ολόκληρου του 2014, παραμένουν σταθερές. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σ’ ένα περιβάλλον ΙΤ το οποίο αλλάζει ταχύτατα, η στρατηγική μας φαίνεται να αποδίδει καλά. Η EMC βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κλάδου μας, έχοντας ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο με λύσεις και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τις υποδομές που ήδη διαθέτουν, αλλά και να κτίσουν νέες ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούν το cloud, οι κινητές επικοινωνίες, τα κοινωνικά δίκτυα και τα Big Data. Μπαίνουμε στο 2015 οικονομικά ισχυροί και κατάλληλα τοποθετημένοι ώστε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μερίδιο μας στην Αγορά».

 

Ο κ. Zane Rowe, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην EMC, σημείωσε τα εξής: «Η EMC αποκτά ισχυρά θεμέλια για το απώτερο μέλλον, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναπτύσσεται σε βραχυπρόθεσμη βάση μέσα από το μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της. Χάρη στην κοινή προσπάθεια όλων, το 2014 η EMC κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της και τα κέρδη ανά μετοχή, να αυξήσει το μέρισμα και να επιταχύνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, επιστρέφοντας 3,9 δις δολάρια στους μετόχους. Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν ισχυρά παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και το πρόγραμμα επενδύσεων της EMC σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη. Κι ενώ περιμένουμε οι παράγοντες αυτοί να συνεχίσουν να επιδρούν και στα αποτελέσματα του 2015, παραμένουμε προσηλωμένοι στο πώς θα αναπτύξουμε την εταιρεία προς όφελος των μετόχων και στο πώς θα προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους πελάτες μας».

 

Ο κ. David Goulden, Διευθύνων Σύμβουλος στην EMC Information Infrastructure, δήλωσε: 
«Το 2014 η EMC πραγματοποίησε επιθετικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς της τεχνολογίας, προώθησε την καινοτομία σε όλες της τις δραστηριότητες, και συνέχισε να ενισχύει την ηγετική της θέση στην αγορά του storage, η οποία κινείται μεν πιο αργά αλλά παραμένει τεράστια, ενώ παράλληλα πραγματοποιήσαμε άλματα σε άλλες ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η τεχνολογία all-flash, όπου επίσης είμαστε ηγέτες της κατηγορίας. Παρουσιάσαμε νέες λύσεις, όπως το Enterprise Hybrid Cloud, οι οποίες μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και βοηθούν τους πελάτες μας να εισάγουν την ευελιξία του cloud στις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και μια ιδανική πλατφόρμα για την ταχύτατη ανάπτυξη νέων εφαρμογών – στοιχείο που μόνον η EMC μπορεί να προσφέρει. Επίσης, διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση στην αγορά των converged υποδομών, βοηθώντας τους πελάτες μας να αλλάξουν ριζικά τις υποδομές ΙΤ που διαθέτουν, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο εγκατάστασης και το κόστος διαχείρισης των νέων υποδομών ΙΤ. Συνολικά, η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς αποδίδει καλά και μας βοηθά να διασφαλίσουμε την ηγετική μας θέση στο χώρο των υποδομών ΙΤ και στο απώτατο μέλλον».

 

Αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και συνολικά για τη χρήση 2014

 • EMC Information Infrastructure: Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου, αλλά και για το σύνολο της χρήσης 2014, ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 2% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τον κλάδο Information Storage ενισχύθηκαν κατά 3% το τέταρτο τρίμηνο και κατά 2% στο σύνολο της χρήσης. Τα έσοδα από τον κλάδο Emerging Storage αυξήθηκαν κατά 40% το τελευταίο τρίμηνο και κατά 52% σε ολόκληρο το έτος, φθάνοντας τα 2,3 δις δολάρια και καταγράφοντας ισχυρές πωλήσεις των προϊόντων EMC XtremIO, EMC ViPR, EMC Isilon και EMC ScaleIO. Τα έσοδα από τις λύσεις EMC XtremIO κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου  υπερδιπλασιάστηκαν και πλησίασαν τα 300 εκ. δολάρια, διασφαλίζοντας έτσι την ηγετική θέση της EMC στην αγορά των all-flash arrays. Τα έσοδα από τα προϊόντα Unified Backup & Recovery συνέχισαν ανοδικά κατά το τέταρτο τρίμηνο, με την αύξηση για το σύνολο της χρήσης 2014 να φθάνει το 4%. Στο πλαίσιο αυτό, τα έσοδα από τα συστήματα EMC VNX συνέχισαν την καλή τους πορεία, με περίπου 2000 νέους πελάτες να προστίθενται κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου, οι περισσότεροι από τους οποίους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με προϊόντα EMC storage. Ο κύκλος εργασιών της RSA το τελευταίο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ για το σύνολο της χρήσης η αύξηση έφθασε το 5%. Οι πωλήσεις της VCE και της VSPEX για Converged υποδομές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ ο αριθμός των νέων πελατών που προσέθεσε η VCE κατά τη διάρκεια της περιόδου αποτελεί ρεκόρ.

 • Η VMware διατηρήθηκε σε τροχιά ταχύτατης ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο της χρήσης 2014 να αυξάνεται κατά 16% υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να επενδύουν σε software-defined data center, λύσεις hybrid cloud και υλοποιήσεις end-user computing.

 • Σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών της Pivotal αυξήθηκε κατά 18% στο τέταρτο τρίμηνο και κατά 27% στο σύνολο της χρήσης. Έτσι, η Pivotal παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της EMC, καθώς επωφελείται από το γεγονός ότι οι πελάτες βασίζονται στα προϊόντα της για να κτίσουν εφαρμογές Third Platform οι οποίες αλλάζουν ριζικά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.


Γεωγραφική κατανομή

Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου 2014, τα ενοποιημένα έσοδα της EMC από τις αγορές της Β. Αμερικής αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, με τη συμβολή της αγοράς των ΗΠΑ να ενισχύεται κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών από τις δραστηριότητες της EMC στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ενισχύθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού και της Ιαπωνίας κατά 2% και στην αγορά της Λατινικής Αμερικής κατά 8% (yoy). Όσον αφορά τα έσοδα από τις χώρες BRIC και τις 13+ αγορές, αυτά εμφανίζονται ενισχυμένα το τέταρτο τρίμηνο, κατά 7% σε ετήσια βάση.


Επιχειρηματική προοπτική

 

Η επιχειρηματική προοπτική της EMC για το 2015, όπως καταγράφεται στα επόμενα στοιχεία, αντανακλά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της VCE. Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια του live webcast για τους επενδυτές, το οποίο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων (http://www.emc.com/ir ), από σήμερα στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).


Τα ακόλουθα μεγέθη βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και ενσωματώνουν προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά σε σημαντικό βαθμό. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους την επίδραση από ενδεχόμενες εξαγορές ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες μπορεί να ανακοινωθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου. Οι εκτιμήσεις αυτές αντικαθιστούν οποιαδήποτε προγενέστερη εκτίμηση της EMC σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015.


Όλα τα ποσά (σε δολάρια), καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά, έχουν στρογγυλοποιηθεί στο κοντινότερο δεκαδικό.

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 αναμένεται στα $26,1 δις
 • Σε ενοποιημένη βάση, το λειτουργικό περιθώριο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13,7% των εσόδων του 2015 (GAAP), ή στο  21,4% των εσόδων του 2015 (non-GAAP4).
 • Σε ενοποιημένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή (GAAP earnings per weighted average diluted share) αναμένεται να ανέλθουν στο $1,27 για το 2015 ($1,98, non-GAAP).
 • Σε ενοποιημένη βάση, ο φορολογικός συντελεστής (GAAP) αναμένεται στο 23,0% των εσόδων του 2015 (23,6%, non-GAAP), υπό την προϋπόθεση ότι το καθεστώς απαλλαγών για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (U.S. research and development tax credit) θα επεκταθούν και στη χρήση του 2015.
 • Για το 2015, το σύνολο των τίτλων (weighted average outstanding diluted shares) εκτιμάται στα 1,96 δις μετοχές.
 • Το 2015, η EMC εκτιμά ότι θα προχωρήσει στην επαναγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας $3,0 δις.


Πρόσθετες πηγές

 

 • Tο webcast σχετικά με τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου και ολόκληρου του 2014 θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της EMC για τις Επενδυτικές Σχέσεις, στη διεύθυνση http://www.emc.com/ir
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα της EMC είναι επίσης διαθέσιμα από το website της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)
 • Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://ir.vmware.com για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2015 της VMware
 • Κατεβάστε την εφαρμογή EMC Investor Relations App εδώ
 • Συνδεθείτε με την EMC μέσω @EMCCorpLinkedIn και Facebook
 • Επισκεφθείτε το EMC Pulse για να διαβάσετε νέα σχετικά με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα της EMC
 • Επισκεφθείτε το EMC Reflections για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων IT


Σχετικά με την EMC2

 

H EMC Corporation κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ΙΤ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών να μετασχηματίσουν τις λειτουργίες τους και να προσφέρουν τις εφαρμογές ΙΤ ως υπηρεσία. Σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού  το cloud computing έχει θεμελιώδη σημασία. Μέσα από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, η  EMC επιταχύνει τη μετάβαση στο cloud computing, βοηθώντας το τμήμα IT ενός οργανισμού να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται, να προστατεύει και να αναλύει τις πληροφορίες, το πιο πολύτιμο αγαθό μιας επιχείρησης, με έναν πιο ευέλικτο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

 

Πηγή: www.greece.emc.com