19 Ιουλίου 2024

Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασμός για το Cloud

Ο Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασμός (Enterprise Resource Planning) κερδίζει σταθερά έδαφος και στο cloud, κάτι που αποτελεί ευχάριστη είδηση για πολλές εταιρείες σήμερα. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, αυξάνεται η ανάγκη για λύσεις ERP βασισμένες σε cloud.Αποφασιστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις


Στο παρελθόν, οι εταιρείες επιδείκνυαν απροθυμία στο να αρχίσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ERP που βασίζονται σε cloud, εξαιτίας δυνητικών τρωτών τους σημείων. Ωστόσο, μια νέα μελέτη της Epicor Software που παρουσιάζεται στο Enterprise Apps Today, δείχνει ότι αυτό αλλάζει σημαντικά: Το 80% των επιχειρήσεων αναζητούν το ERP σε cloud διότι τα υπάρχοντα συστήματα ERP τους θεωρούνταν απλώς «επαρκή» ή «στοιχειώδη». Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι συνολικά, το 64% των εταιρειών προτιμούν το υπολογιστικό νέφος για το ERP τους, σε σύγκριση με το 1/5 των ερωτηθέντων, ο οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν στην εφαρμογή των λύσεων ERP κατά απαίτηση.
Η πηγή επισήμανε, ακόμη, ότι εμφανίζονται τρόποι εφαρμογής συστημάτων ERP δύο βαθμίδων, που συνδυάζουν τις λειτουργίες του ERP στο cloud με επιτόπιες λειτουργίες, και είναι αποδεδειγμένα μια ελκυστική συνδυαστική επιλογή για κάποιες επιχειρήσεις. Επίσης, όλο και περισσότεροι πωλητές καινοτομούν στον κάδο των ERP λύσεων με χρήση cloud, δεδομένων των τελευταίων τάσεων της αγοράς. Στα ευρήματά της, η Epicor αναφέρει ότι οι οργανισμοί είναι ικανοποιημένοι με τα γενικά αποτελέσματα του ERP στο cloud: συντομότερος χρόνος απόκρισης, βελτιωμένη επίδοση, ευκολία στη χρήση και αυξημένη κλιμακοθετησιμότητα.


Ζωτική παραγωγικότητα


Οι πρωτοβουλίες με συστήματα ERP είναι ένα από τα σχέδια αποφασιστικής σημασίας για τους επαγγελματίες της ΤΠ σήμερα. Το ΕRP έχει ζωτική σημασία για την παραγωγικότητα μιας μεσαίας επιχείρησης. Οι ηγέτες της ΤΠ χρειάζονται αναλύσεις που μπορούν να συλλέξουν και να διαχειριστούν εταιρικά δεδομένα κατά έναν τρόπο ορθολογικό, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία ώστε να αλλάζουν καθώς ο οργανισμός επεκτείνεται και προσαρμόζεται στην αγορά.
Κατά την εξέταση των λύσεων ERP, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένων της βασικής δομής, των εργαλείων εξατομίκευσης και των ρυθμίσεων. Οι μεσαίες εταιρείες ανησυχούν ιδιαίτερα για το κόστος: με περιορισμένο προϋπολογισμό και περιορισμένους πόρους, επιβάλλεται  η λήψη της σωστής απόφασης από την αρχή. Πολυάριθμοι πωλητές μπορούν να βοηθήσουν ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα σχετικά με το ποια είναι η λύση που αντιστοιχεί στις ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης εταιρείας. Έξοδα, εκπαίδευση, συμφωνίες με εταίρους, χρόνος λειτουργικότητας, ασφάλεια και προσαρμοστικότητα είναι άλλο ένα σύνολο από κριτήρια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της ΤΠ. Με πολλές από τις λειτουργίες του ERP, αν όχι όλες, να μετατίθενται στο cloud, αποτελεί κλειδί για τις μεσαίες επιχειρήσεις η συνεργασία με πιστοποιημένους και έμπειρους service partners.
Αναβάθμιση

Ο ενδοεπιχειρησιακός σχεδιασμός που βασίζεται σε cloud έχει μετατραπεί σε μια βιώσιμη λύση για μεσαίες εταιρείες που αποσκοπούν στην εφαρμογή σταθερών, αξιόπιστων και οικονομικών λύσεων για την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Μέσω της συνεργασίας με αξιόπιστους πωλητές, η εφαρμογή αυτή μπορεί να αποκτήσει τις σωστές βάσεις, προκειμένου η αναπτυσσόμενη επιχείρηση να κάνει μια δυναμική και πετυχημένη αρχή.