19 Ιουλίου 2024

H CyberStream ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα του TIBCO Spotfire 7

Η CyberStream LTD, μεταπωλητής για την Ελλάδα και την Κύπρο της πλατφόρμας Οπτικής Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Visual Analytics) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) Spotfire της εταιρίας TIBCO, ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα του TIBCO Spotfire® 7, της ριζικά αναμορφωμένης νέας έκδοσης της πλατφόρμας που περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις και νέα, καινοτομικά χαρακτηριστικά.

Κάθε χαρακτηριστικό του Spotfire® 7 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία στη χρήση, επιτρέποντας σε χρήστες κάθε επιπέδου να εμβαθύνουν στα δεδομένα γρηγορότερα και ευκολότερα από κάθε άλλη φορά. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ενσωματωμένων “Smart" Analytics, ακόμα και αρχάριοι χρήστες μπορούν αμέσως να ξεκινήσουν την ανάλυση δεδομένων, απλά ακολουθώντας τις “Υποδείξεις” (Recommendations), έναν καινοτομικό και εύκολο τρόπο δημιουργίας γραφικών αναλύσεων και dashboards. Επιπλέον, έχουν προστεθεί σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα που επιταχύνουν την εμπειρία ανάλυσης δεδομένων και διευκολύνουν τη μορφοποίηση απεικονίσεων και dashboards σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των εφαρμογών και των προτιμήσεων εμφάνισης που έχουν υιοθετηθεί.

Στα νέα χαρακτηριστικά του Spotfire 7 περιλαμβάνονται:

·   Καθοδηγούμενη Πλοήγηση
Το Spotfire 7 διευκολύνει την άμεση και διαισθητική σχεδίαση εφαρμογών analytics. Οι “Υποδείξεις” (Recommendations), ένας ευφυής, αυτόματος οδηγός, κατευθύνουν τόσο τους έμπειρους όσο και τους αρχάριους χρήστες στην επιλογή των βέλτιστων τεχνικών σχεδίασης και μορφοποίησης analytics.

·  Εντυπωσιακό Look & Feel
Νέα χαρακτηριστικά προσωποποιημένης μορφοποίησης επιτρέπουν τη δημιουργία εντυπωσιακών dashboards, ακολουθώντας τις προτιμήσεις εμφάνισης και σύμφωνα με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

·  Γρηγορότερη Ανάλυση Δεδομένων
Βελτιωμένα στοιχεία διεπαφής χρηστών έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ταχύτατης και απρόσκοπτης ανάλυσης δεδομένων.