4 Ιουνίου 2023

H Allianz ενισχύει την πελατοκεντρική στρατηγική της υιοθετώντας τις Data Quality και Customer Analytics λύσεις της SAS

Αθήνα (26 Μαρτίου 2014) – Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας της Allianz Group με την SAS, επιλέγει τις λύσεις SAS Data Quality και SAS Customer Analytics, προκειμένου να κατανοήσει και να υποστηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών της , να βελτιώσει τις πρακτικές και τις ενέργειες marketing και να επιλύσει ζητήματα σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η SAS αναλαμβάνει την υλοποίηση της λύσης SAS Data Quality προκειμένου η Allianz Ελλάδος να έχει μια καθαρή, ακριβή και ενημερωμένη πελατειακή βάση, παρεμβαίνοντας στις πηγές δεδομένων με χαμηλή ποιότητα, παρέχοντας εσωτερική αυτονομία στην Allianz για την εκτέλεση διαδικασιών data quality και επιτρέποντάς της να αυξήσει την παραγωγικότητά της εξαιτίας της διαθέσιμης καθαρής και ορθής πληροφορίας που θα είναι σε θέση να έχει.

Επίσης, η SAS αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη Customer Segmentation/Customer Profiling, προκειμένου η Allianz να κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες και την αξία των πελατών της και έτσι, όχι μόνο να επεκτείνει τις σχέσεις με νέους πελάτες, αλλά και να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τους υφιστάμενους, να αποκαλύψει νέες ευκαιρίες πωλήσεων, να σχεδιάσει αποτελεσματικές και στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ και να οδηγηθεί σε αποφάσεις που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Η απόκτηση μιας ισχυρής ταυτότητας σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο όπως αυτός της ασφάλισης, απαιτεί τα δεδομένα των πελατών να είναι πάντα ακριβή και ενημερωμένα.

Για την Allianz, αυτό σημαίνει να είναι σε θέση να ελέγχει και να καθορίζει αυτόματα τους κανόνες εισαγωγής δεδομένων και τις αντίστοιχες προσβάσεις. Ταυτόχρονα, η διαθεσιμότητα μιας καθαρής, μοναδικοποιημένης βάσης πελατών, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής αναλύσεων σε επίπεδο πελάτη. Χρησιμοποιώντας τις λύσεις  SAS Data Quality και SAS Customer Analytics η Allianz θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της πελατειακής βάσης δεδομένων που θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, αυξημένη παραγωγικότητα στις cross-sell και upsell ενέργειες και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας.


H λύση SAS Data Quality θα προσφέρει στην Allianz μια σειρά από σημαντικά οφέλη, όπως:                 

·     Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δεδομένων, χωρίς ανάγκη εξαγωγής ή μετακίνησής τους, για την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών.

·         Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ποιότητας δεδομένων μέσω επαναλαμβανόμενων διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας.

Η λύση SAS Customer Analytics θα βοηθήσει την Allianz να αποκαλύψει αξία μέσα από τα δεδομένα παρέχοντας τη δυνατότητα:

·    Επεξεργασίας των δεδομένων σε επίπεδο πελάτη, κατηγοριοποίησης του πελατολογίου της και κατανόησης των αναγκών, της συμπεριφοράς και της αξίας των πελατών της.

·         Αποκάλυψης νέων ευκαιριών πωλήσεων και μεγιστοποίησης της αξίας του πελάτη μέσω cross-sell και up-sell προγνωστικών μοντέλων.

·        Αποκάλυψης κινδύνων απώλειας πελατολογίου, προβλέποντας τη συμπεριφορά του πελάτη και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιστότητά του.

·         Μείωσης του κόστους των μάρκετινγκ ενεργειών και αύξησης της αποδοτικότητάς τους με περισσότερο στοχευμένες ενέργειες.


Σχετικά με την Allianz Ελλάδος

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων. Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας, η προστασία και η νοσοκομειακή περίθαλψη, η σύνταξη και η αποταμίευση, αλλά και ανάγκες όπως η προστασία μίας επιχείρησης, η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της και «πράσινες» λύσεις, όπως η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η περιβαλλοντική ευθύνη.

Το 2013 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 330.000 πελάτες, ενώ κατέβαλλε συνολικά 112,3 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Ο κύκλος εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της Allianz Ελλάδος για το 2013 ανήλθε στα 203,6 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές), ενώ τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,9 εκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά με την SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Βusiness Intelligence.

Η SAS βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις να αντιληφθούν πλήρως την τεράστια δυναμική του πιο πολύτιμου αγαθού τους: των δεδομένων τους. Απλούστερα, οι λύσεις της βοηθούν τους οργανισμούς να αντλήσουν συγκεκριμένη και πολύτιμη πληροφορία από τα διάσπαρτα επιχειρησιακά δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Για το λόγο αυτό, η SAS αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 75.000 εγκαταστάσεις σε 139 χώρες ανά την υφήλιο, καθώς και σε 93 από τους Top-100 οργανισμούς της λίστας Global 500 του έγκριτου περιοδικού Fortune. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο The Power to Know®.

Στον ασφαλιστικό κλάδο πάνω από 1200 εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης ανά τον κόσμο εμπιστεύονται την SAS για την επίλυση επιχειρηματικών ζητημάτων & προκλήσεων. Η σημαντική διείσδυση της SAS Ελλάδος στην τοπική αγορά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις βρίσκουν σε αυτή έναν αξιόπιστο συνεργάτη που διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία & την εξειδίκευση στον κλάδο, καθώς και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της που μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις σημαντικότατες ανάγκες τους.