8 Δεκεμβρίου 2023

Tη λύση SAS Capital Planning and Management υιοθετεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Αυξάνει το βαθμό ετοιμότητας η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη συμμόρφωση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, Solvency II, με την υιοθέτηση της λύσης SAS Capital Planning and Management (CPnM). Η SAS, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο του λογισμικού και των Business Analytics, αποτελεί ήδη στρατηγικό συνεργάτη της Υδρογείου στην εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, στην επιχειρηματική ευφυΐα, στη διαχείριση του ρίσκου και στον τομέα της διαχείρισης της ασφαλιστικής απάτης. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος η εταιρεία εμπιστεύτηκε και επένδυσε στις λύσεις SAS RMfI και SAS Market Risk προκειμένου να συμμορφωθεί με τους πυλώνες I και IIΙ του Solvency II.

 

Ένα από τα κρίσιμα σημεία που χρήζουν της προσοχής των ασφαλιστικών εταιρειών για την 1η Ιανουαρίου του 2016, ημέρα εφαρμογής της νέας οδηγίας, είναι ο δεύτερος πυλώνας και κυριότερα η “Εκτίμηση ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας” (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA). Πρόκειται για την αποτύπωση και εκτίμηση των κινδύνων που διατρέχει μια ασφαλιστική εταιρεία και η επίπτωσή τους στη φερεγγυότητα της εταιρείας. Το ORSA αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του πλαισίου Solvency II, επειδή αποτελεί ευκαιρία για κάθε εταιρεία να δείξει πραγματικά ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που διατρέχει, τους ποσοτικοποιεί και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να κάνει περισσότερο αποτελεσματική τη λειτουργία της. Προκειμένου η Υδρόγειος να συμμορφωθεί με τον δεύτερο πυλώνα και το ORSA, αποφάσισε να επενδύσει στη λύση CPnM. 
Η εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο της Υδρογείου, τον CEO και γενικότερα τη Διοίκηση που διατηρεί η SAS, οι δυνατότητες της λύσης, καθώς και η πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της ήταν οι βασικοί λόγοι επένδυσης στη λύση της SAS.  

Η λύση SAS Capital Planning and Management αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας, καλύπτοντας πλήρως τις κανονιστικές απαιτήσεις της ORSA. Με την υιοθέτησή της, η Υδρόγειος κατανοεί καλύτερα και αποδοτικότερα τα διαφορετικά προφίλ του κινδύνου. Στη συνέχεια είναι σε θέση να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική και τους στόχους της με τη χρηματοδότηση, τον κίνδυνο και την κανονιστική συμμόρφωση. Επιπρόσθετα, βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητά της επιτρέποντας στο προσωπικό να εξάγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες κανονιστικές αναφορές για τις ανάγκες τόσο των στελεχών όσο και των ρυθμιστικών αρχών, ενισχύοντας έτσι την εσωτερική επιχειρηματική πληροφόρηση. Το προρυθμισμένο πλαίσιο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας περιλαμβάνει προκαθορισμένα πρότυπα, τα οποία ενημερώνονται με δυναμικό τρόπο. Η εν λόγω λύση διασφαλίζει για την Υδρόγειο συνοχή, διαφάνεια και ικανότητα ολοκληρωτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, η λύση προσφέρει εγγενή ενοποίηση με την υπόλοιπο λύση της SAS, Risk Management for Insurance, που καλύπτει του Πυλώνες 1 και 3 του Solvency II. 

Ο κ. Σταυρινουδάκης, Δ/ντης Υπηρεσιών της SAS επισημαίνει ότι “Η αυξημένη πολυπλοκότητα της ασφαλιστικής αγοράς απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του ρίσκου. Η λύση SAS Capital Planning and Management βοηθάει τους ασφαλιστές να συμμορφωθούν με τις ποσοτικές πτυχές της ORSA, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να καλύψουν τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες τους στη διαχείριση και ανάλυση του ρίσκου”. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ 
Η Υδρόγειος, ένας από τους δυναμικότερους ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, δραστηριοποιείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην ελληνική αγορά. Με παραγωγή που το 2013 ανήλθε σε 120,6 εκατ. ευρώ, η εταιρεία συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των πρώτων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα, ενώ, από το 2002, έχει αποκτήσει δυναμική παρουσία και στην αγορά της Κύπρου, με την ίδρυση της θυγατρικής «Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία Κύπρου». Η εταιρεία διαθέτει ένα σύνολο σύγχρονων, ευέλικτων και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προϊόντων για την ασφάλιση του αυτοκινήτου, της κατοικίας, της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης, του προσωπικού ατυχήματος, κ.α. 
Ο Όμιλος της Υδρογείου: Προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του σε πάνω από 500.000 ικανοποιημένους πελάτες,  συνεργάζεται με πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διαθέτει ένα ευρύ σε διασπορά δίκτυο υποκαταστημάτων και γραφείων, στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και Κύπρου. Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου ανέρχεται σε 295 άτομα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ SAS 
H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Business Intelligence. H SAS αποτελεί τον 
έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε πάνω από 70.000 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 139 χώρες ανά την υφήλιο. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο “Τhe Power to Know®” (www.sas.com/greece).