29 Σεπτεμβρίου 2023

Oracle Business Intelligence

Το Business Intelligence (BI) είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο. Η IBM, η Oracle και η SAP ανταγωνίζονται στην δημιουργία προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα ώστε να δίνουν στους εταιρικούς χρήστες την πληροφορία που χρειάζονται μέσα από data warehouses γρήγορα και αποτελεσματικά. Η τελευταία εξέλιξη αφορά μια νέα έκδοση του Oracle, η οποία στοχεύει συγκεκριμένα χρήστες SAP. Οι Business Intelligence εφαρμογές της Oracle είναι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να παίρνουν δυναμικές, τεκμηριωμένες και υλοποιήσημες αποφάσεις με σκοπό να βελτιστοποιήσουν την απόδοση όλης της επιχείρησης. Η SAP υποστηρίζει ότι είναι ο ηγέτης στην αγορά των εφαρμογών Business Intelligence σύμφωνα και με έρευνες που δείχνουν ότι η SAP έχει διπλάσιο μερίδιο από την Oracle στις εφαρμογές Finance. Αυτό είναι το τελευταίο εγχείρημα της Oracle στον τομέα των ΒΙ εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν προμήθειες και κόστος, διαχείριση έργων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και Πωλήσεις.