29 Σεπτεμβρίου 2023

Η συνεργασία της 4Sight BΙ με την VGM Insurance

Η εταιρία 4Sight Business Intelligence, Inc., πάροχος εξειδικευμένων προϊόντων BI, ανακοίνωσε ότι η εταιρία VGM Insurance Company την επέλεξε ως συνεργάτη στο τομέα του BI, λόγω ότι τα πακέτα που παρέχει μπορούν να ενσωματώνουν δεδομένα από πολλαπλές βάσεις-πηγές επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο και την βέλτιστη εποπτεία. Επιπλέον, ο χρήστης έχει στην διάθεση του πολλές βοηθητικές λειτουργίες ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί τόσο σε άλλους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος αλλά και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η 4Sight προσπαθεί να δημιουργεί προϊόντα τα οποία να είναι εύκολα στο να εγκατασταθούν αλλά και να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η VGM είναι μια εταιρία με συνεχώς αναπτυσσόμενη πελατειακή βάση γεγονός που σημαίνει ότι θα δημιουργούνται παράλληλα και άλλες πηγές δεδομένων για την χρήση του ΒΙ τις οποίες πρέπει το σύστημα να υιοθετήσει και να είναι σε θέση να τις διαχειριστεί εύκολα και γρήγορα για να παράγει αποτελέσματα κάτι που καλύπτεται πλήρως από το συγκεκριμένο προϊόν αλλά και με εγγυημένο αποτέλεσμα λόγω και των μεγάλων συνεργασιών που έχει με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς.