1 Οκτωβρίου 2023

Τα πλεονεκτήματα του Supply Chain Intelligence

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της συνεργασίας της εταιρίας Oco Inc. και της Tompkins Associates, είναι δυνατό να προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή λεπτομερειακή λειτουργική ανάλυση και η δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης σε σχέση με ένα σήμειο αναφοράς.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το Supply Chain Intelligence το οποίο είναι η επόμενη γενία analytics και benchmarking. Επιδίωξη είναι να μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την ανάλυση δεδομένων έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα αναλύσουμε και να χαράξουμε τις στρατηγικές μας. Η νέα αυτή λύση συγκρίνει άμεσα την συνολική εταιρική απόδοση σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς και αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία των προϊόντων, περιοχών, πελατών, κέντρων διανομής και προμηθευτών έτσι ώστε να ληφθούν οι ανάλογες επιχειρηματικές αποφάσεις.