8 Δεκεμβρίου 2023

Τα αποτελέσματα από την έρευνα στην εκπαίδευση

H SAS υποστήριξε τη νέα έρευνα Vital Signs η οποία παρείχε κάποιες συστάσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου και των ικανοτήτων των μαθητών μέσα από την ενδυνάμωση της γνώσης των μαθηματικών και των επιστημών. Οι σημερινοί εργοδότες αναζητούν εργαζόμενους που έχουν επαρκείς γνώσεις στην τεχνολογία, στην μηχανική, στα μαθηματικά και στην φυσική και είναι έτοιμοι να τους αμείβουν καλά για αυτήν τους την εξειδίκευση. Η Vital Signs συνθέτει τα δεδομένα από την τρέχουσα κατάσταση στα θέματα εκπαίδευσης στα προαναφερθέντα πεδία της επιστήμης (science, technology, engineering και math STEM) στην περιοχή της Columbia και σύμφωνα με αυτά παρέχονται συστάσεις για το πως να παρακινήσουν τους μαθητές να επικεντρωθούν σε αυτούς τους τομείς έτσι ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στα τεστ σε ομοσπονδιακό και εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.

Τα αποτελέσματα στην Βόρεια Καρολίνα, έδειξαν πολύ χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και αυτό σχετίζεται άμεσα και με την εκπαίδευση των καθηγητών.  Η SAS είναι ιδρυτής της πρωτοβουλίας Triangle High Five Algebra Readiness που στοχεύει στο να βοηθάει τους καθηγητές μαθηματικών και βελτιώνει τις γνώσεις και της μεταδοτικότητα τους κατά την διδασκαλία.