1 Δεκεμβρίου 2022

Η εφαρμογή των Safety Analytics για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει βασίζεται στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της, και ενώ η «κοινωνική» επιταγή της ασφάλειας των εργαζομένων και της βιωσιμότητας του εργατικού δυναμικού μας είναι απόλυτα κατανοητή, υπάρχει, επίσης, και μια οικονομική πλευρά την οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης των εργατών και τα σχετικά άμεσα και έμμεσα κόστη που συνδέονται με τα εργατικά ατυχήματα μπορούν να δημιουργήσουν μια τεράστια τρύπα στα οικονομικά ενός οργανισμού.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων απαιτεί μια συνολική προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας που εστιάζει τους πόρους που σχετίζονται με την ασφάλεια σε κεντρικά ζητήματα και τομείς που συνδέονται με τους μεγαλύτερους κινδύνους ατυχημάτων και/ή τραυματισμών. Το νέο άρθρο της Deloitte με τίτλο “Safety Analytics™: The business of prevention,” ασχολείται με το πώς οι ισχυρές στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα Safety Analytics μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να κατανοήσουν τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων με τη μεγάλη δυνατή λεπτομέρεια, ενώ πριν δε μπορούσαν.

Οι εταιρείες μπορούν, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, όσον αφορά τόσο την αποφυγή ατυχημάτων όσο και την αντιμετώπισή τους. Η προσεκτική εφαρμογή των Safety Analytics μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό στις προσπάθειες του να αναβαθμίσει τις διαδικασίες και/ή τα προγράμματα ασφάλειας και αποφυγής απωλειών, τα οποία μπορούν να μειώσουν τα κόστη και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης μέσω ενισχυμένων πρακτικών που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον.