19 Ιουλίου 2024

Η αναφορά Global Business Analytics Market 2010-2014 της TechNavio

Οι αναλυτές της TechNavio προβλέπουν μια ανάπτυξη της Παγκόσμιας αγοράς Business Analytics με ένα σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης της τάξεως του 6,8% κατά την περίοδο 2010-2014. Ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την ανάπτυξη της αγοράς είναι η λειτουργική αποδοτικότητα που έχει επιτευχθεί από την εφαρμογή λογισμικού business analytics. Η Παγκόσμια αγορά Business Analytics έχει, να επιδείξει πωλητές που παρέχουν υβριδικές λύσεις business analytics.

 

Εντούτοις, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Η αναφορά της TechNavio με τίτλο Global Business Analytics Market 2010-2014 έχει ετοιμαστεί με βάση μια εις βάθος ανάλυση της αγοράς με δεδομένα από ειδικούς της βιομηχανίας. Η αναφορά επικεντρώνεται στις χώρες της λατινικής Αμερικής και στις περιοχές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Ασίας και Ειρηνικού. Καλύπτει το τοπίο της αγοράς και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Η αναφορά περιλαμβάνει, επίσης, μια συζήτηση όσον αφορά τους κύριους πωλητές που δρουν σε αυτήν την αγορά.

 

Κύρια ερωτήματα που απαντώνται σε αυτήν την αναφορά:

  • Ποιο θα είναι το μέγεθος της αγοράς το 2014 και με ποιο ρυθμό θα αναπτυχθεί;
  • Από ποιες κύριες τάσεις επηρεάζεται αυτή η αγορά;
  • Ποια είναι η κινητήριος δύναμη αυτής της αγοράς;
  • Ποιες είναι οι προκλήσεις για την ανάπτυξη της αγοράς;
  • Ποιοι είναι οι κύριοι πωλητές σε αυτόν τον τομέα της αγοράς;
  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες οι απειλές που αντιμετωπίζει καθένας από αυτούς τους κύριους πωλητές;
  • Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθενός από αυτούς τους κύριους πωλητές;