14 Ιουλίου 2024

Τα visual analytics στην υπηρεσία της αποτροπής της απάτης στα ιατρικά δεδομένα

Η ανακάλυψη τάσεων και σχεδίων για απάτη στα ιατρικά δεδομένα είναι στις μέρες μας το ανάλογο του να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα. Ασφαλιστές ιδιωτικών ιατρικών κέντρων και ασφαλιστές ιδιοκτησίας/αιτιώδους συνάφειας καθώς και κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει το έργο της ανακάλυψης και αποτροπής της ιατρικής απάτης σε εκατομμύρια υποβαλλόμενους λογαριασμούς ημερησίως.

 

Με την ιατρική περίθαλψη και την ιατρική απάτη να στοιχίζουν στους καταναλωτές περισσότερα από $100 δισεκατομμύρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποτέ η στιγμή δεν ήταν καταλληλότερη για την αποτροπή της απάτης. Το ερώτημα παραμένει πάντα, πώς μπορεί κάποιος ως αναλυτής να αναγνωρίσει αναδυόμενες τάσεις σε μεγάλους όγκους ιατρικών λογαριασμών; Χρησιμοποιώντας τα visual analytics, οι αναλυτές πετυχαίνουν να εξετάσουν ολιστικά μεγάλες ποσότητες ιατρικών λογαριασμών σε διάφορες περιοχές, επιτρέποντας τη διαισθητική αναγνώριση ιατρικών λογαριασμών και τάσεων παρόχων-εναγόντων που υποδεικνύουν την ύπαρξη απάτης.