1 Οκτωβρίου 2023

Το Oracle Academy παρουσιάζει νέο εκπαιδευτικό υλικό για την Java

Με τους κύκλους μαθημάτων για την Java, οι σπουδαστές/μαθητές θα έχουν, αποφοιτώντας, δεξιότητες σχετικές με την αγορά

Το Oracle Academy επεκτείνει το πρόγραμμά του συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες υπηρεσίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα νέο πρόγραμμα μαθημάτων Java που θα υποστηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες σπουδαστές/μαθητές. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Oracle Academy έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στα προγράμματα επιστήμης υπολογιστών και διοίκησης επιχειρήσεων θέματα σχετικά με τις τεχνολογίες της Oracle, σειρές μαθημάτων και πόρους πιστοποίησης Oracle.

 

Οι σπουδαστές/μαθητές που συμμετέχουν στο Oracle Academy αναπτύσσουν ζωτικής σημασίας διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες, αποκτώντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς προετοιμάζονται να ενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας.Το Oracle Academy υποστηρίζει περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια σπουδαστές/μαθητές σε 95 χώρες. Από το 1993, η Oracle εργάζεται για την πρόοδο της εκπαίδευσης, με προγράμματα για τη σύγχρονη τεχνολογία, τα οποία προετοιμάζουν τους σπουδαστές/μαθητές για τη ζωή και την εργασία τους στον 21ο αιώνα.

 

Νέο εκπαιδευτικό υλικό Java
Στα κύρια σημεία του προγράμματος μαθημάτων Java του Oracle Academy περιλαμβάνονται τα εξής:
o    Κύκλοι μαθημάτων για τις Βασικές έννοιες της Java και τον Προγραμματισμό σε Java, ειδικά σχεδιασμένοι για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
o    Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο από κύκλους μαθημάτων Java για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετραετούς φοίτησης,
o    Υποστηρικτική εκπαίδευση για τους δασκάλους/καθηγητές αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό Java του Oracle Academy που πρέπει να παρουσιάσουν,
o    Διαγωνισμοί Java που βοηθούν τους μαθητές/σπουδαστές να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες.
•    Η Java είναι η πλέον δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού, με περισσότερους από 9 εκατομμύρια προγραμματιστές.
•    Οι στόχοι της Oracle αναφορικά με το μέλλον της Java είναι η συνέχιση της εξέλιξής της μέσω της τεχνικής καινοτομίας στην πλατφόρμα Java, καθώς και η αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης της τεχνολογίας Java μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα μαθημάτων Java του Oracle Academy και μέσω της στενής συνεργασίας με την κοινότητα των προγραμματιστών Java.
•    Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων Java του Oracle Academy θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσα στο έτος.

Σχετικές δηλώσεις
Η Clare Dolan, Vice President, Oracle Corporate Citizenship, δήλωσε: «Για 20 σχεδόν χρόνια, η Oracle εργάζεται για την πρόοδο της εκπαίδευσης εφαρμόζοντας καινοτόμα τεχνολογικά προγράμματα. Επεκτείνοντας το Oracle Academy με τη συμπερίληψη ενός νέου προγράμματος μαθημάτων Java, πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε περισσότερους σπουδαστές να ενταχθούν, αποφοιτώντας, στην αγορά εργασίας κατέχοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.»
Η Alison Derbenwick Miller, Vice President, Oracle Academy, σχολίασε: «Το εκπαιδευτικό υλικό Java που παρέχουμε για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη/τεχνολογία των υπολογιστών.  Για τον 21ο αιώνα, δεν είναι πολλά τα αντικείμενα που μπορούν να ανοίξουν για τους μαθητές περισσότερες πόρτες από ό,τι η επιστήμη των υπολογιστών και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση αυτών των αντικειμένων.»