20 Μαρτίου 2023

TIBCO Spotfire 4.5: The Power of Data Discovery on BIG DATA

Η CyberStream LTD, αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο της πλατφόρμας Οπτικής Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Visual Analytics) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) Spotfire της εταιρίας TIBCO, ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα του TIBCO Spotfire v4.5, της πλέον πρόσφατης έκδοσης της πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει την προσπέλαση μεγαλύτερου εύρους πηγών δεδομένων, προσφέρει ισχυρότερα εργαλεία Predictive Analytics και Διαχείρισης του Οργανισμού, ενώ υποστηρίζει περισσότερες Mobile συσκευές.

 

Τo TIBCO Spotfire 4.5 επεκτείνει τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων «ελεύθερων διαστάσεων» (‘free dimensional’) τόσο σε δομημένη όσο και σε αδόμητη πληροφορία, παρέχει εξελιγμένα εργαλεία Predictive Analytics και διευκολύνει τη δημιουργία εξατομικευμένων (με το λογότυπο της κάθε εταιρίας), Αναλυτικών Εφαρμογών για το iPad. Με τις νέες δυνατότητες του εργαλείου, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν συνδυαστικά κάθε είδος και τύπο δεδομένων, να εκτελέσουν σενάρια προβλέψεων για τα εταιρικά αποτελέσματα και να διαμοιράσουν διαδραστικά dashboards σε μία ευρύτερη κοινότητα χρηστών.

 

Έχοντας χαρακτηριστεί από κορυφαίες εταιρίες αναλυτών αγοράς ως μία από τις πλέον εύχρηστες και φιλικές πλατφόρμες business intelligence (BI), το Spotfire πραγματώνει το όραμα της TIBCO για το «Πλεονέκτημα των Δύο Δευτερολέπτων - Two-second Αdvantage™»: Η ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας, διαθέσιμη την κατάλληλη στιγμή, είναι πολυτιμότερη από όλα τα δεδομένα του κόσμου, διαθέσιμα εκ των υστέρων.