8 Δεκεμβρίου 2023

SAS Energy Forecasting: Εξοικονόμηση εκατομμυρίων για τις ενεργειακές επιχειρήσεις

To SAS Energy Forecasting αποτελεί την πρόταση της ηγέτιδας στα Business Analytics, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ενέργειας και κοινής ωφέλειας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά αξιοποιώντας τα "μεγάλα δεδομένα" (big data).

Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές λύσεις πρόβλεψης ενεργειακού φορτίου, η λύση SAS Energy Forecasting υποστηρίζει πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες – από την επόμενη ώρα μέχρι και τα επόμενα 50 χρόνια!


Αντιμέτωπες με ασταθείς ενεργειακές αγορές και ολοένα και πιο πολύπλοκα χαρτοφυλάκια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας απαιτούν ισχυρή πρόβλεψη φορτίου για τη βελτίωση του σχεδιασμού και των λειτουργιών τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα φώτα θα ανάβουν όταν οι πελάτες πατούν το διακόπτη. Χωρίς τη χρήση των analytics, η αύξηση του όγκου και της ποικιλίας των δεδομένων μπορούν εύκολα να υπερκεράσουν τα παραδοσιακά συστήματα πρόβλεψης και διαδικασιών.


"Χρησιμοποιώντας τη λύση της SAS, εξοικονομήσαμε εκατομμύρια δολάρια στους πελάτες μας", τόνισε ο David Hamilton, Manager of Load Forecasting της Old Dominion Electric Cooperative, εταιρείας χονδρικής παροχής ενέργειας σε 11 μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς διανομής στις ΗΠΑ. "Με τη SAS μπορούμε να αξιοποιήσουμε τεράστιους όγκους νέων δεδομένων και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έπρεπε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο οι πελάτες μας θα προμηθεύονταν ενέργεια στο μέλλον. Χωρίς τη SAS δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση σ' αυτήν την ερώτηση".


Oι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να χρησιμοποιούν big data από έξυπνους μετρητές, μονάδες παραγωγής ενέργειας και άλλες πηγές για να παράγουν ακριβείς και έγκαιρες προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων φορτίων, αλλά και της ζήτησης. Αυτό τις βοηθά να εμπορεύονται ενέργεια με καλύτερους όρους στην ελεύθερη αγορά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεννήτριες και άλλες πηγές. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε το δωρεάν white paper με τίτλο:  When One Size Doesn't Fit All: Electric Load Forecasting with a Geographic Hierarchy.Αξιοποιώντας τις ενεργειακές επενδύσεις


Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι επιφορτισμένες με την παροχή ασφαλούς και αξιόπιστης ενέργειας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας παράλληλα αξία στους μετόχους τους. Η ικανότητα πρόβλεψης του όγκου, της μεταβλητότητας και της θέσης της ενεργειακής ζήτησης επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.


"Η SAS έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν big data για να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων", δήλωσε η Alyssa Farrell, SAS Global Marketing Manager for Energy and Utilities. "Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, αναπτύξαμε το SAS Energy Forecasting για να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στις προβλέψεις. Η λύση περιλαμβάνει μοντέλα πρόβλεψης ειδικά σχεδιασμένα για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων πρόβλεψης για περαιτέρω επεξεργασία ή διαμόρφωση. Εργαλεία data mining και άλλες μέθοδοι ανάλυσης παράγουν προβλέψεις που απεικονίζουν ακριβέστερα την πραγματικότητα στις επιχειρήσεις και καθοδηγούν καλύτερα τα στελέχη λήψης αποφάσεων, από αυτά που ασχολούνται με την πρόβλεψη φορτίων μέχρι και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη".Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εκμεταλλεύονται τα big data


"Οι τεχνολογίες πρόβλεψης μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε όλη την αλυσίδα, από την εμπορική εκμετάλλευση της ενέργειας μέχρι τη διαχείριση της ζήτησης", δήλωσε ο Stuart Ravens, Principal Analyst της Ovum Energy and Sustainability. "Η λύση SAS Energy Forecasting τοποθετεί τη SAS στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης analytics προϊόντων ειδικά για τον κλάδο κοινής ωφέλειας".


Oι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν, στο παρελθόν, χρησιμοποιήσει τεχνολογίες πρόβλεψης, με επιτυχία. Όμως οι τρέχουσες προκλήσεις, όπως η πρόσθετη πολυπλοκότητα στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τόσο στα σύνολα δεδομένων όσο και στα μοντέλα που τροφοδοτούν αυτές τις προβλέψεις.


"Χρειαζόμασταν μια λύση πρόβλεψης που θα ήταν πιο ευέλικτη και θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις διακυμάνσεις της ζήτησης που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες όπως η γενική οικονομική ύφεση, οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες" δήλωσε ο Andrew Mortimer, Forecasting Optimization Manager της RWE npower, εκ των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας στο Ην. Βασίλειο. "Mε την υλοποίηση της λύσης της SAS, έχουμε δει σημαντική μείωση στο ποσοστό σφαλμάτων των προβλέψεων μας, που με τη σειρά της οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Πλέον μπορούμε να αναλύουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και αναμένουμε ότι οι εξοικονομήσεις κόστους θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια".


Οι κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί ενέργειας και κοινής ωφέλειας παγκοσμίως βασίζονται στην ισχύ της SAS να προσφέρει συστήματα αναλύσεων, προβλέψεων, διαχείρισης ρίσκου και εμπορικής εκμετάλλευσης ενέργειας για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος τους. Με τα SAS Analytics, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρακολουθούν και διαχειρίζονται πόρους ανά γεωγραφική περιοχή, ευαισθησία στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και χαρακτηριστικά φορτίου του πελάτη. Δεν υπάρχει καμία άλλη τεχνολογία πρόβλεψης που να προσφέρει την αυτοματοποίηση, την επεκτασιμότητα, τη στατιστική αρτιότητα και διαφάνεια της λύσης SAS Energy Forecasting.