1 Δεκεμβρίου 2022

Η ανάπτυξη της αγοράς του ΒΙ

Η παγκόσμια αγορά για λογισμικό ΒΙ προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 9.7% φθάνοντας τα $10.8 δις το 2011, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που διενήργησε η εταιρία Gartner. Η ανάπτυξη στην αγορά του ΒΙ αναμένεται να μειωθεί ελάχιστα μέχρι το 2014, αλλά να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κάτω όμως από το 10%. Η άποψη της εταιρίας που διενήργησε την έρευνα είναι πως η αγορά για πλατφόρμες ΒΙ θα παραμείνει μία από τις πιο αναπτυσσόμενες αγορές παρά το δεινό οικονομικό περιβάλλον.

Οι οργανισμοί συνεχίζουν να επιλέγουν το ΒΙ ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για πιο αποτελεσματική και άμεση λειτουργία της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, ο κλάδος του ΒΙ θεωρείται το #5 στην λίστα των δέκα προτεραιοτήτων για τους chief information officers (CIOs) το 2011.