14 Ιουλίου 2024

Διεύρυνση της Αγοράς των Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

Η IDC προέβλεψε ότι η αγορά των λύσεων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα φτάσει τα $16,9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2015. Η ανάπτυξη της αγοράς των Δεδομένων Μεγάλου Όγκου έχει ξεπεράσει τη γενικότερη ανάπτυξη της αγοράς της Πληροφορικής, αλλά ωστόσο προβάλλουν προκλήσεις εργασίας.

 

Η αγορά των λύσεων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα αυξηθεί από $3,2 δισεκατομμύρια το 2010 σε $16,9 δισεκατομμύρια το 2015, σύμφωνα με μια νέα πρόβλεψη από την IDC. Με όρους ταχύτητας, τα Δεδομένα Μεγάλου Όγκου θα ξεπεράσουν τη γενικότερη αγορά της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), με ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης της τάξεως του 40%, περίπου 7 φορές μεγαλύτερο από αυτό της ICT.