1 Δεκεμβρίου 2022

Η RSA παρουσιάζει την επόμενη γενιά RSA Security Operations Services και βοηθά τους πελάτες της να οργανώσουν την άμυνά τους απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοχώρου

Η RSA ανακοίνωσε την άμεση διαθεσιμότητα των υπηρεσιών RSA® NextGen Security Operations Center (SOC), οι οποίες σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν το παραδοσιακό τμήμα ασφάλειας που διαθέτουν, σε σύγχρονες, ευέλικτες ομάδες προστασίας, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση πληροφοριών και είναι σε θέση να προσφέρουν πραγματική προστασία έναντι προηγμένων απειλών.

 

Η τακτική και οι μέθοδοι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο έχουν πλέον αλλάξει, γεγονός το οποίο καθιστά ανήμπορους να αμυνθούν, τους οργανισμούς που βασίζουν την προστασία τους στα παραδοσιακά εργαλεία διασφάλισης της περιμέτρου (perimeter/signature-based) και σε ξεπερασμένες διαδικασίες.

 

Για να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στην επέλαση όλο και πιο προηγμένων απειλών, οι οργανισμοί χρειάζονται την εμπειρία που θα τους επιτρέψει να χτίσουν ή να επανεξετάσουν το SOC τους, να εγκαταστήσουν εργαλεία ανάλυσης Big Data, να αναθεωρήσουν την πολιτική ασφαλείας και τις διαδικασίες προστασίας που ακολουθούν και τέλος να αυτοματοποιήσουν την όλη ροή των σχετικών λειτουργιών.

 

Οι νέες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρουν στους πελάτες της RSA την εμπειρία που απαιτείται, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις αυξημένες δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες εφαρμογές, όπως το RSA® Security Analytics, να συλλέγουν χρήσιμες πληροφορίες, να εκτιμούν το σχετικό ρίσκο με σύγχρονα και αξιόπιστα εργαλεία, να μειώνουν την έκθεση στους κινδύνους του κυβερνοχώρου, να βελτιώνουν την απόκριση στις απειλές και το χρόνο αποκατάστασης μετά από επιθέσεις.