8 Δεκεμβρίου 2023

'Ερευνα της McKinsey: Τα Big Data μπορούν να ξεκλειδώσουν ως 200 δις δολάρια για το μάρκετινγκ

Σύμφωνα με στοιχεία Marketing και Πωλήσεων από την McKinsey, μέσω των marketing analytics είναι δυνατό να διεξαχθούν περισσότερο αποτελεσματικές καμπάνιες και να αναπτυχθεί περισσότερο μια εταιρεία.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα analytics μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση μιας επένδυσης από 10% έως 20%  ή διαφορετικά κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν, οι ηγέτες των big data έχουν κατά μέσο όρο 5% υψηλότερη παραγωγικότητα και 6 % υψηλότερα κέρδη από άλλες εταιρείες .

 

Παρά τις ισχυρές ενδείξεις ότι τα big data μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία και στην κερδοφορία, η McKinsey επισημαίνει ότι πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται για να μετρήσουν τον αντίκτυπο του digital marketing πάνω στις πωλήσεις και στα κέρδη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των διευθύνοντων συμβούλων να δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν σε θέματα μάρκετινγκ καθώς οι marketers σπάνια μπορούν να εξηγήσουν τι θα αποφέρουν οι ενέργειές τους.

 

Αλλά τα Big Data μπορούν να αποφέρουν υψηλά κέρδη. Πλέον, οι καταναλωτές κατακλύζονται από δεδομένα και η λήψη αποφάσεων καθορίζεται κι επηρεάζεται επίσης απ’αυτά. Οι marketers όμως δε τα χρησιμοποιούν κι άρα δεν εκμεταλλεύονται τα δεδομένα αυτά, που προέρχονται από marketing analytics και social media.

 

Έρευνες δείχνουν πως το marketing mix modeling οδηγεί σε αύξηση των κερδών κατά 14%. Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου βραχυπρόθεσμα έχει διαπιστωθεί πως μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, αλλά σε συνδυασμό με το Brand Marketing μιας επιχείρησης, το οποίο καθορίζει την κερδοφορία της σε μακροπρόθεσμο στάδιο, είναι φανερό πως μπορεί να επιμηκύνει την υγιή επιβίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως το Brand Marketing είναι υπεύθυνο για το 60% με 80% των πωλήσεων. Επομένως, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως τα big data μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλά κέρδη αρκεί να αξιοποιηθούν.

 

 

Πηγή: Business Insider