1 Οκτωβρίου 2023

Νέες υπηρεσίες από την Experian Marketing Services

experianΗ Experian Marketing Services και η INVIDI θα παρέχουν στους διαφημιστές, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τους πολυκαναλικούς τηλεοπτικούς διανομείς μια κατηγοριοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα. Τα στοιχεία της Experian Marketing Services θα είναι πλήρως επικεντρωμένα στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προηγμένων τεχνικών στη διαφήμιση που βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία της κατευθυνόμενης τηλεόρασης.

Η Experian Marketing Services παρέχει στους marketers το ευρύτερο και βαθύτερο σύνολο στοιχείων από 215 εκατομμύρια ανεξάρτητους καταναλωτές και 110 εκατομμύρια νοικοκυριά των Ηνωμένων Πολιτειών για να εμπλουτίσουν την γνώση και κατανόηση των πελατών σε όλα τα απευθείας και μη, κανάλια διαφήμισης των ΜΜΕ.