4 Ιουνίου 2023

Complex event processing

Ένας σημαντικός αριθμός τραπεζών χρησιμοποιεί το Complex event processing (CEP) για να καθορίσει πότε να πραγματοποιήσει συναλλαγές για τη μεγιστοποίηση εσόδων και κέρδους. Η τεχνολογία αυτή αναλύει δεδομένα σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ των γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιεί γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για να βρει μοτίβα και συμπεριφορές. Στην περίπτωση του trading στην αγορά συναλλάγματος, για παράδειγμα, το λογισμικό μπορεί να αναγνωρίσει πότε η τιμή δολαρίου/ευρώ είναι σε τέτοιο σημείο που αν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί να αποφέρει το μέγιστο αναμενόμενο κέρδος. Σε τέτοιες εκδοχές ακόμα και μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να αλλάξουν κατά πολύ το τελικό αποτέλεσμα ειδικά σε τράπεζες που πραγματοποιούν χιλιάδες συναλλαγές την ημέρα.