4 Ιουνίου 2023

Αναζήτηση Καλύτερης Διαχείρισης Analytics από τα Κέντρα Αριστείας

Τα τελευταία χρόνια, πολλές εταιρίες ένιωσαν την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους στα analytics. Το 42% των εταιριών το 2013 που έλαβαν μέρος σε μια έρευνα της Deloitte Analytics Advantage είχαν ιδρύσει συγκεντρωμένες ομάδες analytics, ενώ το 58% είχαν μια πιο αποκεντρωμένη προσέγγιση, με περιορισμένο ή καθόλου συγκεντρωτικό συντονισμό.

Μια σχετικά αποκεντρωμένη προσέγγιση είναι η δημιουργία ενός «κέντρου αριστείας», ένα μοντέλο οργανισμού με αποκεντρωμένους αναλυτές που όμως περιλαμβάνει συντονισμό ενός χ επιπέδου εταιρίας. Είναι μια δημοφιλής προσέγγιση η οργάνωση των analytics, αλλά πιστεύω πως δεν ταιριάζει στις περισσότερες εταιρίες. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές οδηγεί στην αποτυχία χρήσης των analytics ως σημαντικότατο επιχειρησιακό εργαλείο.

Στην δομή του κέντρου αριστείας, οι αναλυτές βασίζονται πρωταρχικά στις λειτουργίες και στις μονάδες της επιχείρησης, αλλά οι δραστηριότητές τους συντονίζονται από μια μικρή κεντρική ομάδα. Τα κέντρα αριστείας είναι συνήθως υπεύθυνα για θέματα όπως η άσκηση, η εφαρμογή των εργαλείων analytics και η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αναλυτών. Το κέντρο αριστείας δημιουργεί – τουλάχιστον κατά κανόνα – μα κοινότητα αναλυτών και μπορεί να οργανώσει ή να επηρεάσει την ανάπτυξή των analytics και τη διακίνησή τους μεταξύ των μονάδων. Από τη στιγμή που το κέντρο αριστείας είναι μικρό, τα υποτιθέμενα κέρδη συντονισμού δεν κοστίζουν στην εταιρία πάρα πολύ, αλλά πολύ συχνά δεν αποφέρουν και καμία αξία.

Ενώ σχεδόν κάθε μοντέλο οργάνωσης μπορεί να  εφαρμοστεί με αρκετά πειράματα, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ελλείψεις στο μοντέλο των κέντρων αριστείας για analytics. Γενικά, έχω παρατηρήσει πως ομάδες analytics πλήρως συγκεντρωμένες είναι πιο αποτελεσματικές – τουλάχιστον στον εντοπισμό τρόπων ενσωμάτωσης της εργασίας των αναλυτών με μονάδες και λειτουργίες της επιχείρησης (κάποιες φορές και αυτούς που ονομάζουμε «ενσωματωμένους» αναλυτές, που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος της επιχείρησης).

Πολλά κέντρα αριστείας δεν έχουν τόση δύναμη να επηρεάζουν αυτά που συμβαίνουν με τα  analytics. Επειδή συνήθως δεν απασχολούν άτομα που κάνουν εργασίες analytics, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις σταδιοδρομίες τους και τα πρότζεκτ τους με κανέναν τρόπο. Πολλά δεν μπορούν καν να επηρεάσουν την κατεύθυνση των πρότζεκτ analytics, που ελέγχονται από τις επιχειρησιακές μονάδες. Σε πολλές περιπτώσεις η πρωταρχική δραστηριότητα συντονισμού των κέντρων αριστείας είναι να συμμετέχουν σε περιστασιακά γεγονότα διακίνησης πληροφοριών. Κάποια έχουν δημιουργήσει και πόρταλ διακίνησης. Πρόκειται για καλές δραστηριότητες, αλλά πολλές φορές δεν βοηθούν καθόλου την απόδοση των analytics. Μια πλήρως αποκεντρωμένη σειρά ατόμων και ομάδων analytics θα ήταν χειρότερη, αλλά όχι και τόσο πολύ.

Πολύ καλύτερη από τα κέντρα αριστείας θα ήταν μια κεντρική οργάνωση analytics και επιστήμης δεδομένων με εξουσιοδοτημένους αναλυτές που να πρόσκειται σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και λειτουργίες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσες κάλλιστα να επωφεληθείς από την συγκέντρωση, ενώ και άλλοι οργανισμοί εξυπηρετούνται παράλληλα. Η κεντρική λειτουργία της επιτρέπει την ανάπτυξη των σταδιοδρομιών και των δυνατοτήτων των ποσοτικών αναλυτών, καθώς και τον συγκεντρωμένο συντονισμό τους. Θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία που να απευθύνεται σε όλους, όπου ο καθένας με χρήματα και τις απαιτήσεις  υψηλής προτεραιότητας μπορεί να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η ανάθεση και η εναλλαγή χρειάζονται για την δημιουργία στενών σχέσεων ανάμεσα στους αναλυτές και σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, και αποφεύγεται η γραφειοκρατία που μπορεί να δημιουργηθεί από συγκεντρωμένες λειτουργίες.

Η πολιτικά ορθή απάντηση στην ερώτηση «Πώς πρέπει να οργανώσουμε τα είναι analytics» είναι η εξής: «Κάθε δομή έχει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της, αλλά μπορεί να λειτουργήσει.» Αυτό δεν σημαίνει, παρ’ όλα αυτά ότι όλες οι δομές είναι εξίσου αποδοτικές. Τα κέντρα αριστείας προκαλούν έλξη, εν μέρει, γιατί δεν περιλαμβάνουν πολλή αφοσίωση. Μια πλήρως συγκεντρωμένη ομάδα, απο την άλλη, σημαίνει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα analytics, και είναι πρόθυμη να τα καταστήσει μόνιμο κομμάτι στο εταιρικό οργανόγραμμα.